חסד זה אומר להיות פראייר? - הרב אליהו רבי

הרב אליהו רבי בחיזוק יומי מיוחד לצופי 'בימה' והיום - חסד זה אומר להיות פראייר?

חסד זה אומר להיות פראייר? - הרב אליהו רבי

ללא קרדיט

שלום וברכה מורי ורבותי!

אלו שלא מבינים מהו "חסד", שואלים תמיד:

"מה, אני פרייאר? האם כאשר חברי דורש משהו שהוא יכול לעשות לבד, גם אם הוא יתקשה בכך, יש עניין שאני אבצע את זה למענו? למה מה קרה שאני אעשה את זה בשבילו? למה שהוא לא יטרח ויעשה זאת?".

שימו לב טוב!

רבקה אימנו, שגילתה לנו את סוד החסד הגדול והעצום ביותר בעולם, צועקת ואומרת לנו: "משתלם להיות 'פרייארית'!".

מגיע אליה אליעזר עבד אברהם עם עשרה גמלים, יושבים איתה יחד עבדים, אנשים שכחם במותניהם ומבקשים מילדה בת שלוש: "תני לי לשתות", והיא אומרת: "אתן לך לשתות וגם לגמליך אשאב עד אם כילו לשתות", וגמל שותה, או-הו כמה שהוא שותה.

מדוע רבקה לא אמרה לו: "אדוני, הנה הכד והנה הבאר, בכבוד, לך תמזוג לעצמך ולגמליך, למה להיות פרייארית?".

התשובה היא: רבקה מגלה לכל אחד ואחד מאיתנו, אל תעשה חשבון של "פרייאר", כי בחסד כדאי לך מאוד להיות "פרייאר".

ליתר דיוק, בחסד, כאשר אתה מבצע אותו למישהו שאפילו מנצל זאת לרעה, הוא הפרייאר!

אתה יודע מדוע?

כי מחסד לעולם לא מפסידים!

מוויתור ומעשיה למען האחר אף פעם לא מגיעים לידי גירעון.

תמיד מרוויחים: מרוויחים כחות, מרוויחים אנרגיות, מרוויחים ברכה, מרוויחים שפע, מרוויחים את כל הדברים הטובים שבעולם.

אל תוותר על זה!

אם ישנה הזדמנות לעשות משהו למען האחר - תקפוץ אתה ותהיה הראשון שעושה את זה, אתה בעצם מקבל הרבה יותר ממה שאתה נותן.

ככל שיחשבו עליך שאתה "פרייאר", ככל שיאשימו אותך שאתה עושה דברים מיותרים, "עובד חינם" ועושה למען האחרים את מה שהם עצמם היו אמורים לעשות, הרי שברגעים אלו ממש אתה יוצר את מידת החסד הגדולה והגבוהה ביותר, אתה בעצם דבק בקדוש ברוך הוא שעושה למענך את מה שהוא ממש, אבל ממש לא היה חייב לעשות.

מכאן ואילך הדרך סלולה לברכה, להצלחה, לשפע ולמילוי כל המשאלות.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט