טור דעה: מדוע נחרב בית המקדש?

סיפור ומשל המבטא את חורבן בית המקדש והסיבה המרכזית לכך שעדיין לא נבנה בימינו

טור דעה: מדוע נחרב בית המקדש? הכותל, שריד ביתנו

בואו ננסה לחזור לאותם השנים בהם היה קיים בית המקדש באספקלריית ההווה:

ירושלים, בית המקדש, עם ישראל עובדים את ה' יתברך בביתו, העשן העולה מהמזבח מיתמר עד לשמים במשל היה חוט לבן הקשור בלב השמים. עם ישראל עולים לרגלים בהמוניהם, השכינה שורה בעיר בה בחר בורא העולם.

והנה באים הבריונים ומנסים לתפוס בכוח את מושכות השילטון בירושלים. אינם בוחלים באף אמצעי, בהקבלה לימנו נמשיל זאת, תחילה לשמועות רעות המופצות נגד טובי העיר, לאחר מכן, הודעות הנשלחות לטובי העיר במכתבים ממען לא ידוע.

כל עוד מטרתם לא הושגה אינם בוחלים באף אמצעי. לאחר שניסיונותיהם לקעקע את כוח החכמים לא נחל תוצאות, החלו בצעדים בוטים יותר. תחילה, הפיצו את שמועותיהם בקבוצות אנשים שונות, לאחר מכן, כיוון ששנה נעשה לו כהרגל, הזמינו החלו לדרוש בגנות החכם באסיפות הבייתוסים. כמובן, שכל שמועה שהופצה נתפסה כבר כמקור מיהמן ומכאן ועד לעדים הזוממים אשר ''תרמו'' מזמנם לגילוי האמת היה קצר.

השמועות הופצו בהמשך אף באגרות הבייתוסים נפוצו חיש קל מהרה ברחבי ירושלים עד שהפכו לשיחת היום. אמנם נותרו בעלי אמנה אשר סר ליבם מהוצאת השם הרע, אך כיוון שהשקר מפתה, נמשכו אחריו רבים וטובים.

לא עבר זמן רב, והנה יצא הכרוז בקרב המחנה על אודותהשמועה כביכול נעשה עוול נורא על ידי אותו החכם לאחד מן הבייתוסים. לראשונה שמע החכם את השמועה הרעה מהכרוז אודודתיו, החכם, הספון בעומקה של ההלכה. באותו הרגע, ניתק מתלמודו ושמע את דבר הכרוז: "הריקו מעליכם את רע המעללים. ושמרו על נפשכם פן יאונה לכם כן".

החכם המופתע, נשאר יושב על מקומו שעה ארוכה עת שקלט את הרוע אשר נפל עליו כרעם ביום בהיר. ניסה החכם לישב את דעתו ולדעת מה המעשה אשר יעשון.

----

לא עבר זמן רב, טרם טיכס החכם עצה לנפשו והנה הפרושים אשר אור התורה עומד לנגד עיניהם, הטיחו בו אשמה לא לו, מעל אגרת הפרושים היוצאת לישובי ירושלים מדי שבוע.

הצער מילא את לב החכם, כיצד העזו בני העוולה להטל בחכמים ולבזותו כך בפניהם, בסתר ליבו לא חש לכבודו שלו, אך הצטער צער רב על כבוד התורה המתבזה בעיר הקודש.

בינתיים התכנס החכם בביתו וניסה לפשפש במעשיו אולי ימצא את הנגעים אשר נורו לעברו כחיצים בכבשה תמימה. אך הדבר העלה חרס בידיו, אכן היה החכם נקי מכל אשמה וחסיד בכל מעשיו.

---

טוק, טוק- נשמעו דפיקות כבדות ומהירות בדלתו המחזיקה בין שמים וארץ את ביתו הרעוע של החכם.

'רבי, רבי", נשמעו לפתע, קריאות תלמידיו האהובים.

הזדרז החכם ומיהר למפתן על הדלת, הסיט את הבריח החלוד מעל דלתו, ופרץ של אוויר חם יחד את תלימידיו האהובים נכנסו לביתו.

"מה בפיכם", שאל החכם את שמעון והלל תלמידיו.

"רבי, שמועה רעה אשר גוללו הרשעים עליכם, מקיפה את ציון ודומה כי רבים וטובים נלכדים ברשתה", אמר שמעון. "כעת, אף הפרושים הוציאו חרם עליכם, וציוו עלינו למוסרו אליכם" הוסיף ר' יצחק תלמידו בעיניים דומעות.

לזאת לא ציפה ולא דימה באף יום מימיו הקשים בהם עמל על התורה מתוך קושי וצער כי תגלגל עליו הרעה מאנשי עירו להם הנחיל את תורתו.

"בואו עימי לחכמים", קרא לתלמידיו והוסיף: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", חזר על הפסוק לתלמידיו וקיווה להתגשמותו.

בצצעדים כבדים השתרכו תלמידיו אחר רבם, לפתחם של החכמים.

---

"טלית שעליו כמרדעת של חמור", קרא בבוז שומר הפתח עת קרב החכם מלווה בתלמידיו בדרכו לחכמי ציון. "הנח לי לכנוס אל החכמים" קרא בצער לשומר הפתח אמר החכם.

"כלום אינן יודע כי נידו אותך חכמים?!", שאל בתרעומת השומר, "יודע אני, ולכן אני משחר לפתחם", ענהו בענווה.

"אל תקרב לד' אמותי הרים עליו את קולו השומר", והדפו תוך איום עם השוט שבידיו. הזדער החכם ופנה לחלונות החכמים וזעק הניחו לי לכנוס אליכם",

לפתע נשמע רחש מכותלי הבית והנה הגיחו שלושה חכמים והשקיפו מבעד לחלון, "איננו חפצים לשמוע את קולך, האמת ידועה לנו, הסתלק מעלינו". קולם של חבריו החכמים היכו בו בעוצמה ורק בנס לא התעלף החכם במקום. מבוייש ומבוזה עזב את המקום בבושת פנים.

---------------

הסיפור אינו מובא באף מקום אלא מובא כמשל על עוצמת לשון הרע אשר עלול לפגוע בכל יהודי ולהתקבל אף על החכמים הגדולים. ו"על אלה אני בוכיה" לשון הרע זו הסיבה המרכזית לחורבן בית המקדש. ו"כל דור שלא נבנה בי המקדש בימיו כאילו נחרב", ולכן נתפלל כולנו שנזכה לאהבת חינם ולהינצל מלשון הרע ורכילות, ובזכות זאת נזכה לבניין בית המקדש.

עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים עַל הַיּוֹם הַזֶּה
וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ: שמחה שאינה תלויה בדבר
על מה ולמה: צום גדליה – מדוע צמים?
לקיים את צוואת החזון איש – חשמל כשר בכל רחבי ארצנו
'רוח אחרת' – הציבור החרדי מתחבר לארצו
תורת ה' על כסא הנאשמים • מאמר חשוב ונוגע לכולם
ט"ו באב – עצמיות, פנימיות ויציבות
'סליחה שנצחנו' – מוסר המלחמה התורני מול האיוולת המערבית
העם היהודי אינו חצוי, הוא הכריע בברור!
המאבק החשוב מכולם – על הגדרת עם ישראל