בר מצוה לנין חכם שלום כהן, הרבנים הגיעו לברך • גלריה

אמש נערכה שמחת הבר מצוה לנין של חכם שלום כהן ונין הרב יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, נכד הרב יעקב כהן ראש ישיבת נזר התלמוד, בן לחתנו הדיין הרב דוד א...

בר מצוה לנין חכם שלום כהן, הרבנים הגיעו לברך • גלריה

אמש נערכה שמחת הבר מצוה לנין של חכם שלום כהן ונין הרב יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, נכד הרב יעקב כהן ראש ישיבת נזר התלמוד, בן לחתנו הדיין הרב דוד אוחיון, בשמחה נטלו חלק הרבנים:

הרב דוד לאו, חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, גדולי הדיינים וחברי ביה"ד הגדול שבאו לשמוח בשמחת משפחתו של נשיא המועצת.

בר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהןבר מצוה לנין חכם שלום כהן
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט