הגרי"מ הירש: ישנם ג' סוגים של בחורים שיוצאים לבין הזמנים ואיך להגיע לזמן אלול

טורים ודברי חיזוק והדרכה לבני הישיבות לסיום זמן קיץ ולקראת בין הזמנים (חלק א')

הגרי"מ הירש: ישנם ג' סוגים של בחורים שיוצאים לבין הזמנים ואיך להגיע לזמן אלול הגאון ר' משה הילל הירש

בעת אשר מוסדי עולם התרופפו בעקבות מגפת הקורונה שיחה מיוחדת שנמסרה לרכזי ארגון ״בני הישיבות״ מפי מרן הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט״א ראש ישיבת סלבודקא

אנו מסיימים כעת זמן קיץ תש׳’פ. אין ספק כי בשבעים השנים האחרונות כאן בא״י, היה זה הזמן הכי קשה לעולם הישיבות.

בתחילת הזמן, רוב ככל הישיבות לא נפתחו, החברותות והשיעורים היו דרך הטלפון ועולם הישיבות לא התקיים. אף לאחר חג השבועות כשנפתחו שערי הישיבות, מכל מקום צורת הישיבה הייתה במתכונת של ׳’קפסולות׳’ וריחוק זה מזה. ומלבד זאת, לצערנו חלקים גדולים מעולם הישיבות נשארו מחוץ לישיבות ומחוץ ללימוד.

עתה, לקראת ימי ’בין הזמנים’ המחברים בין זמן קיץ לא פשוט שכזה לימי חודש אלול, הגם שמנסים בכל הכוחות והדרכים להתכונן לפתיחת זמן אלול באופן מסודר יותר, העתיד אינו ברור ולפי המצב של התגברות התחלואה במגפת הקורונה רח״ל עדיין לא ידוע איך יתנהלו הדברים, אבל בין הזמנים מגיע ועלינו לדעת כיצד לנהוג בימים אלו של בין הזמנים.

צורת בין הזמנים

ימי בין הזמנים נועדו לנוח מהזמן החולף ולהתכונן לימי חודש אלול, הן במנוחה והן בלימוד התורה של ’בין הזמנים’. בימים כתיקונם יש לבחורים את האפשרות לטייל וליהנות כפי הצורך, בד בבד עם המשך לימוד התורה, בכדי להחזיק את המדרגה שהגיעו אליה במשך הזמן שעבר ובשביל להתכונן לחודש אלול.

כמובן, יש לנוח כמו בן תורה ולהישאר באותה הדרגה שנקנתה במשך הזמן, וכפי הביטוי המפורסם של הגאון רבי ברוך בער זצ״ל, ש'בן תורה’ הוא בחור שגם אם הוא נמצא באפריקה ניכר עליו שהוא בן תורה. ויתן ה’ סייעתא דשמיא שנחזור לזה.

אולם כיום ה'בין הזמנים’ שונה. האפשרויות הרגילות לא קיימות ואין את הניחותא והרוגע כמו בשאר זמנים. אך אף על פי כן צריכים להוציא מבין הזמנים את התועלת לפי מצבנו היום, ולהכין עצמנו לאלול, וח״ו לא לרדת ולעשות דברים שמתנגדים למהות של התורה.

המציאות הנוכחית יצרה בעיות, ובהתאם לכך יש לדעת איך לנהוג בבין הזמנים כמו שנפרט.

ג׳ מצבים כפי שרואים את מצב בני הישיבות בתקופה זו, נוכל לומר שיש לחלק באופן כללי את מצב לימוד התורה של בני הישיבות בזמן קיץ זה לשלושה סוגי בחורים.

הסוג הראשון - בחורים שהצטיינו ולמדו כרגיל בכל זמן, ויש שאפילו התעלו ולמדו יותר מכל זמן. עבורם, בין הזמנים יתקיים פחות או יותר ככל בין הזמנים, במנוחה ובהנאה, יחד עם לימוד כראוי, ולהתכונן כראוי לאלול.

הסוג השני - בחורים שישבו ולמדו בזמן הזה, אבל למדו פחות מהרגיל, הם הרגישו ירידה בכמה ענייניים, אבל בכל זאת היתה להם צורה של ’זמן’. גם עבור בחורים אלו ’בין הזמנים’ הזה צריך להיות כרגיל לנוח ולהתכונן כמו שהוזכר, אבל אין די בכך, אלא על כל מי שיודע שהייתה אצלו ירידה במשך הזמן הזה, ראוי שינצל את בין הזמנים למחשבה ולבירור עם עצמו מה הייתה סיבת הירידה והיכן הייתה טעותו.

יש לו לשחזר את הנפילות ולהבין איך ובמה נפל וטעה, למה לא הצליח להתמודד כראוי ולהתגבר על הבעיות והניסיונות. עליו לטכס עצות ולהתייעץ איך להכין את עצמו לזמן אלול, וכיצד יוכל לחזור למצבו ללמוד ולעלות עם כל השינויים של המצב ביתר שאת וביתר עוז ולהצליח במקסימום האפשרי. כדאי וכדאי לדבר על כך וללבן הדברים עם האברכים שעוסקים עם הבחורים.

הסוג השלישי - לדאבוננו יש מספר גדול של בחורים שמגיעים ל'בין הזמנים’ אחר ’זמן’ שלא היה. בעקבות המצב יש כאלו שכמעט לא למדו כלל במשך הזמן וירדו ממדרגתם, ולפעמים ירדו מאד. בשבילם אין זה ’בין הזמנים’ כיון שלא היה להם ’זמן’ ראשון. ’בין הזמנים’ שלהם אינו מיועד אלא להכנה לאלול.

מה מוטל על בחור כזה לעשות כדי להכין את עצמו לאלול? הרבה פעמים, אחרי מה שעבר על הבחור בזמן החולף הוא קרוב לייאוש ואינו רואה את עצמו ראוי להתחיל את זמן אלול. אך קורא אני בנחרצות אל כל בחור: חם ושלום! חם ושלום! לא כך הדבר! אפשר ואפשר ואין להתייאש!

בין הזמנים: אבא מול בחור ישיבה (דעה)
'תשעה באב – עבר' אך החורבן ממשיך לא רק מ'היהודים הבאים' גם מכמה 'יהודים הנמצאים'
זעקת הגרב"ש דויטש: "כשנצא מזה, יצטרכו לבנות את עולם התורה כמעט כמו אחרי השואה"
טור דעה: כיצד נזיל דמעה על חורבן בית המקדש?
"סעודה מפסקת" של הלכות לקראת תשעה באב
דיון בכנסת: פיקוח על החינוך החרדי, ח"כ פינדרוס: "מנסים לכפות על החרדים"
סגן שר הפנים הרב בן צור בסקירה על פעילות עיריית בני ברק בצל נגיף הקורונה
בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה
ח"כ הרב אייכלר נפגש בכנסת עם נציגי העובדים הסוציאליים החרדיים: "משכורת רעב"
איך להרגיש את האבלות בימים (טור מחשבתי)