כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ

כינוס רב רושם בצל בעל ההילולא המקובל כ"ק רבי לוי יצחק שניאורסאהן נ"ע • במלאות שלושים שנה למהפכת היהדות במדינות חבר העמים

כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ כינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעבר

כינוס השלוחים למדינות חבר העמים באלמא אטא

מבשר טוב מוסקבה Mevaser tov - Moscow

כינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעברכינוס השלוחים בברית המועצות לשעבר

מתוך אחדות ושבת אחים, התכנסו ובאו מאות שלוחי חב"ד רבני ערים וקהילות יהודיות ב-15 מדינות בברית המועצות לשעבר, ודנו במשך ארבעה ימים במגוון נושאים העומדים ברום היהדות במדינות אותן הם מייצגים, כשכל שעות הימים והלילות נוצלו עד תומם, בתפילות, לימודים, שיעורים, התוועדויות וסדנאות רבות.

כינוס נערך במלון מפואר שבמרכז העיר אלמא אטא בקזחסטן, החל מיום רביעי, כ' במנחם-אב, יום ההילולא ה-77 של המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, אשר על-פי הוראתו הקדושה יצאו למדינות אלו לפני כשלושים שנה מספר מועט של אברכים צעירים, ובברכתו והשפעתו התפתחה היהדות לבלי הכר, וכיום מאות משלוחיו ממלאים כל המדינות האלו.

הכינוס נפתח באוהל הקדוש בבית העלמין, בראשות מי שיזם ועמד בראש הכינוס, רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, יחד עם יו"ר כינוסי השלוחים ואיש המרכז לענייני חינוך ר' משה קוטלרסקי, רבה הראשי של מדינת קזחסטן ומארח הכינוס ר' ישעיהו אלעזר הכהן כהן, רבה הראשי של דנייפר ר' שמואל קמינצקי, הנגיד ר' אברהם שאולזון שפרס את חסותו על הכינוס, ובהשתתפות וותיקי וגדולי הרבנים והשלוחים העומדים כל אחד בראש מוסדות מפוארים, ובהם משמשים שלוחים רבים וחשובים נוספים, שהגיעו יחד במטוסים שהוחכרו במיוחד מרוסיה, אוקראינה, בלרוס והמדינות השכנות.

במהלך הכינוס הוקרא מכתבו של נשיא מדינת קזחסטאן, מר קאסים-ז'אמארט טוקייב, שהביע את תודתו לרבנים על התכנסותם בקזחסטן, סמוך ונראה למקום קבורתו של הצדיק בעל ההילולא, ושיגר את ברכתו לכל אזרחי המדינה. משטרת אלמא-אטא הבטיחה את המקום בכל ימי הכינוס, מתוך הערכה וכבוד רב שהם רוחשים לפעילות חב"ד בקזחסטן, המתפרסת על-פני ערים רבות, ופועלת רבות וגדולות למען אלפי יהודי המדינה.

מאות המשתתפים הביעו את תודתם למארגני הכינוס הנהלת ארגון "אור אבנר" אשר במשך חודשים ארוכים עמלו והשקיעו לילות כימים להכנת הכינוס המוצלח, כשבעלי חברת 'פליישמן-פלס' נטלו על עצמם את הביצוע המורכב בהצלחה מיוחדת

הדף היומי מסכת ביצה דף ט"ז
צפו: הגרי''ח אוהב ציון על יום כיפור
שעיר המשתלח • הרב אשר וייס
מסר קצר ליום כיפור • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: יום כיפור יום אדיר בימי השנה
איך לצלוח את יום הכיפורים? • ערב יום כיפור • צפו
המוצא תפילין בשבת ברחוב, מה יעשה? • דף היומי
שידור חי: משדר סליחות לערב יום כיפור
ירושלים: חולקו הצללות למנייני התפילות שיערכו בשטח פתוח
הרב מיכאל לסרי - הכנה ליום כיפור תשפ''ב