בדוק ומנוסה: לרגל ההילולא ששה סגולות מתורת רבנו האר"י הקדוש

ה’ באב הוא יום פטירתו של האר"י זצוק"ל - ששה סגולות מהספרים הקדושים בדוק ומנוסה!

בדוק ומנוסה: לרגל ההילולא ששה סגולות מתורת רבנו האר"י הקדוש הילולת האר

ששת הסגולות מהאר''י ז''ל:


1) מי באר מרים מסוגלים לפתיחת הלב בחכמת התורה

ונראה דמלבד סגולת רפואת הנפש, למי ששותה מים מבארה של מרים, עוד רבותא יתירה אשתכחת, כי הם מסוגלים לפתוח לבו בחכמת התורה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וכן אמרו על הרב מוהרח"ו ז"ל, שהשקהו מים רבו רבינו האר"י ז"ל מבארה של מרים, ובזה זכה לחכמת הקבלה.


ואם כן, בעת שתיית המים אחר ההבדלה, יכוין בדעתו לפסוקי פרשת חוקת, "אז ישיר ישראל" עד "ונשקפה על פני הישימון", והוא מסוגל להתחכם בתורה, בעזר משדי, ואני נוהג לומר בלחישה אלו הפסוקים על פני המים, קודם ברכת שהכל: (כף החיים פאלאג'י - סימן ל"א אות נ"ג)


2) החלום כעין נבואה

יבחן אדם בהשגחת השי"ת בעולמו ואחד מהן הוא החלום, כי בו יבחן ענין הישראל מעשיו כי כפי מעשיו כן יורהו בחלום, ובחון ומנוסה כפי מדות הישראלי כן צדקו חלומותיו, וכבר לגדולים שכתבו וממש היה בדבר כעין נבואה קטנה. (סידור האר"י רבי שבתי ז"ל – לבוב תרכ"ו)


3) לדמיין שם הויה בניקוד יראה מועיל ליראת שמים

ציור (דימיון) הוא דבר המועיל הרבה. שהרי כתבו משם האר"י ז"ל שכדי לקיים "שיויתי ה' לנגדי תמיד"- יצייר תמיד נגד עיניו כאלו שם הויה כתוב נגדו בכתיבה אשורית בניקוד יראה כזה: יִהְוָה.

וזה מועיל מאד ליראת שמים. (פלא יועץ – ציור)


4) ראיית פני צדיק

הנודע אשר ראיית פני הצדיק מועילה מאוד לקבלת הקדושה על ידי זה כמו שמובא בדברי האר"י ז"ל בכוונת הקבלת פני רבו ברגל. (באר מים חיים בראשית פרשת לך לך)


5) בדורות אחרונים מופיעה רוח הקודש

והניסיון מעיד על זאת כמאה עדים מה שאנו רואים כי לא יטוש ה' את עמו גם בדורות האחרונים מאנשי קודש אשר הופיע רוח הקודש עליהם כאשר ידענו מהאר"י לוריא ז"ל והרבה בדורו כאשר העיד תלמידו הגדול ר' חיים וויטאל ז"ל (ספר הברית - חלק א' מאמר א' מוסדות שמים - פרק א')


6) אמירת פיטום הקטורת בכוונות האר"י מועילה לתשובה

כתב בע"ח: "הכוונה זו מועיל מאד כדי להחזיר החוטא בתשובה, והוא שיאמר פיטום הקטורת בכוונה הכתובה לפניך לעי'. וצריך למנות הסמים באצבעות הידים א' לא', כדי שלא ידלג ח"ו א' מהם. וגם הוא טוב להנז'. ובכל פעם שהיה אומר פיטום הקטורת, היה אומר אח"כ ג"פ ה' צבאות, ואח"כ וערבה. ואם ח"ו היה בזמן המגפה, לא היה אומר רבון העולמים ולא שאר הפסוקים שנוהגים, זולת אלו ג"פ הנז', ואח"כ וערבה"(ספר פרי עץ חיים - שער עולם העשייה - פרק ה')

הילולת האר
שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים
הרב אליהו רבי - למה האייפון מסוכן לילד פי 100 יותר ממה שהוא מסוכן לך?
מתווה סמוטריץ': מבנים עירוניים עבור מנייני הימים הנוראיים
חשש לקורונה: טרגדיה בעזרת תורה ר' שמעון יואל גרויס נפטר באופן פתאומי
עולם הישיבות: יוקם מוקד חירום מיוחד שלא ישאיר אף בחור בלי מסגרת
מיקירי חסידי סאדיגורה: הרה"ח רבי הרשל הלוי ז"ל