שבת חזון: פרשת דברים תש"פ הרב ברוך רוזנבלום

להתחבר לפרשה: האזינו לשיעורו הנפלא של פה מפיק מרגליות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א

שבת חזון: פרשת דברים תש"פ הרב ברוך רוזנבלום

null

null

נושא הדרשה: כיצד הנהיג משה בחכמתו את עם ישראל? מה ביקש יעקב לפני שירד למצרים? מה הקשר בין קמצא לבר קמצא? ומדוע אנחנו שמים מסכות דווקא על הפה?

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו