בוגרי חברון התכנסו בעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונג

החברים מספסל הלימודים בישיבת חברון הגיעו לעצרת מספד במלאת השבעה להסתלקותו של חמיו של הרה"ג נתנאל מעודד שהגיע לארץ לאחר ניתוק של שלוש שנים בעקבות הקורונה

בוגרי חברון התכנסו בעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונג

בשבוע שעבר התקיימה בבני ברק עצרת מספד במלאת השבעה להסתלקותו של הגאון רבי שלום בשארי זצ"ל ראש כולל באר משה ורב קהילת שוחר טוב בב"ב אשר היה מופלג בתורה ובמעשים טובים ולא החזיק טיבותא לנפשיה.

השאיר אחריו דור ישרים בנים וחתנים גאונים ומרביצי תורה.

בין יתר הרבנים שהספידו בעצרת השבעה בלטו בהשתתפותם חבריו מספסל הלימודים בישיבת חברון של הגר"נ מעודד, חתנו של המנוח. בניהם: הרב איתן יפהן ר"מ בישיבת חברון, הגר"צ כהן רב העיר אור יהודה ורחובות, הגרי"מ ביטון רב העיר חדרה ובכפר סבא, הרב בניהו מחפוד דיין בבית הדין יורה דעה והרב חזקיהו סאמין, מנהל אגף נישואין ורבנות במשרד לשירותי דת.

בדברי ההספד של הרב ביטון הוא תיאר בהתרגשות עד כמה חקוק בזכרונו הריתחא דאורייתא של הרב מעודד בשבת תחכמוני בישיבת חברון בלימודו בחברותא עם הרב איתן יפהן מי שכיום משמש כר"מ בישיבה.

הרב ביטון גם תיאר בפני הציבור את המהפכה התורנית שחולל הרב מעודד בהונג קונג ואיך הוא מנחיל את דרך הלימוד לצד "גדלות האדם" שספג בישיבה, למאות ואלפי חברי הקהילה ובעלי עסקים הבאים מכל רחבי העולם.

עצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונגעצרת ההספד לחמיו של הרב של הונג קונג
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט