צפו: בעיר ביתר מסתובב רכב של העירייה עם ענפים לברכת האילנות

שאלה מעניינת גרמה העיר ביתר - האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ תלוש?

צפו: בעיר ביתר מסתובב רכב של העירייה עם ענפים לברכת האילנות

 יש אומרים שיכול לברך גם על ענף תלוש, כל עוד שלא נפל הפרח (מהרש"ם בדעת תורה) ויש מדייקים מהגמ' והפוסקים דיש לברך דוקא על אילן מחובר (מעשה חמד) אמנם אינו צריך לראות עיקר העץ, אלא אפי' אם רואים רק את הענף עם הפרח, שפיר יכול לברך עליו (הערת הגר"ח קניבסקי בס' מעשה חמד)

יש אומרים שפשוט שיכול לברך ברכת האילנות בין על עציץ נקוב בין על עציץ שאינו נקוב (הערת הגר"ח קניבסקי על ספר מעשה חמד) והוא עצה לזקן וחולה שאינם יכולים לצאת (הגר"נ קרליץ) [ועי' בנשמת אדם סי' קנא שדן גבי ד' מינים, ובכלל קנא דן גבי בורא פרי העץ. ובביכורי יעקב תקנא ל כ' דיד"ח בד' מינים. וכ"כ בקרן אורה במנחות גבי ד' מינים וגבי בורא פרי העץ. וכ"ה בשו"ת מהרי"ל דיסקין סי' כז] (אתר דרשו).

הרכב מסתובב בעיר ביתר

צילום: ללא קרדיט

ברכת האילנות בביתר
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
השיא של הגל השני: כמעט אלף חולים ביממה האחרונה
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה