דעת תורה מהגר''ח קנייבסקי: האם לערוך מגבית לבניית בית המקדש?

בציפייה לגאולה: והאם לאסוף כסף לבניית בית המקדש? ועוד. תשובות מרתקות מאת הגר"ח קנייבסקי מכתב יד קודשו • מסמך מרתק

דעת  תורה מהגר''ח קנייבסקי: האם לערוך מגבית לבניית בית המקדש? הגר

בעקבות הצום של תשעה באב וחורבן בית המקדש, אנשים עוצרים לרגע את מרדף החיים ותופסים לרגע מה תכליתם בעולם. לאן אנו הולכים ומתקדמים או חלילה מתדרדרים? ובמיוחד מתחילים להרגיש את אורה גאולה שופע בנשמתנו. השאלה היא כיצד נכין את עצמנו?

מתוך כל הבלבול וחוסר הבהירות נשלחות שאלות רבות ומשונות בסוגיה החשובה לשולחנו של גאון הדור, שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

בגלל ששמועות רבות משוטטות ברחבי הרשתות בעקבות שמועות אודות התבטאויות של שר התורה הגר"ח קנייבסקי בנוגע לביאת המשיח וציפייה לגאולה.

בעקבות כך, פרסם נכדו הרב אריה קנייבסקי, ליקוט תשובות מכתב יד קודשו של סביו הגר"ח קנייבסקי בגליון שהוציא לכבוד תשעה באב.

1) שאלה: שמעתי שמרן שליט"א אומר לכולם שהמשיח יגיע בקרוב אי"ה, ורציתי לדעת האם זה יהיה "בעתה" או "אחישנה" כי הרי יש שני זמנים לביאת המשיח, ואולי מאחר והתפללו כל כך הרבה לביאת המשיח, זה נקרא בזמן "אחישנה"?
תשובה: "נזכה ונראה"

2) שאלה: ישנם שמועות בשם החפץ חיים שבשנה הקרובה יתגלה המשיח ונזכה לגאולה השלמה, האם רבנו שליט"א מכיר ויודע האם השמועה נכונה?
תשובה: "לא שמענו והלוואי שיתקיים".

3) שאלה: האם נכונה השמועה שרבנו שליט"א מעורר לאנשים שיקנו בגדים חדשים וישמרו אותם ללובשם לקראת המשיח שיבוא בקרוב ממש?
תשובה: "אמרתי שגדול אחד עשה כך".

4) שאלה: הרב מורה לכולם לבוא לארץ, ולא לצאת לחו"ל, כי המשיח כבר בפתח וממש בקרוב יתגלה בע"ה, ורציתי לשאול, האם יש מצוה להתכונן למשיח כמו שיש מצוה לקנות ד' מינים לפני סוכות או להכין מצות לפני פסח וכדומה, הרי אלו מצוות שיש להם זמן קבוע, אבל ביאת המשיח אין לו זמן קבוע, ולמה יש מצוה להתכונן לביאתו?
תשובה: "עלינו לצפות כל רגע".

5) שאלה: הרב שליט"א אומר שמשיח כבר ממש בפתח ויבוא בקרוב, לכן עלה בדעתי שראוי להתחיל לאסוף כסף מכל עם ישראל שיהיה מוכן לבנין בית המקדש כמו שאספו כסף למשכן, ודוד המלך אסף לבית המקדש, וגם כעת כדאי שגדולי ישראל יעמידו גבאים נאמנים שיאספו לבנין בית המקדש השלישי, שיבנה בקרוב ע"י המשיח.
תשובה: "אל תדאג, כבר דאגו לו".

יהי רצון שנזכה להמון דעת תורה כיצד להכין את עצמנו והעולם לגאולה השלמה במהרה!

צילום תשובות שר התורה בכתב ידו
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו
אריה ברונר בענייני פרשת השבוע מתובלים בטעם הניגון - פרשת עקב
בהוראת מרן האדמו"ר ויז'ניץ: כלל הבחורים ישובו מחו"ל
צפו בהגאון הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "תורה או עבודה"
צפו בהרב ברוך רוזנבלום: פרשת עקב - פרשה שניה מהשבעה דנחמתא - ענייני ברכת המזון
צפו בתיעוד: שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא
הילולת צדיקים: רבי משה פארדו זצ''ל