פוסק בעלזא זועק: איך למנוע את השתוללות המחלה?

פוסק בעלזא ובכיר דייני ירושלים הרה"צ ר' שמאי גרוס שליט"א יוצא בזעקה על עניין פדיון כפרות ונתינת צדקה - ומתריע: "זה מה שמציל ממחלה וממוות ר"ל "

פוסק בעלזא זועק: איך למנוע את השתוללות המחלה? פוסק בעלזא מרן הרה

פוסק בעלזא ובכיר דייני ירושלים הרה"צ ר' שמאי גרוס שליט"א - יוצא בזעקה על עניין פדיון כפרות ונתינת צדקה - ומתריע: "זה מה שמציל ממחלה וממות ר"ל "

בימים נשגבים אלו בהם אנו עומדים כאשר היום הקדוש ממשמש ובא, ובמיוחד לעת הזאת בימים הטרופים שמשתוללת בחוץ מחלה מסוכנת ל"ע, יוצא פוסק בעלזא הרה"צ ר' שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א מגדולי הפוסקים בירושלים בקריאה קדושה להרבות בצדקה לזכות ולהיכתב לחיים טובים, כשאחז"ל שצדקה מציל מכל מיני מיתה ר"ל.

פוסק בעלזא הבהיר: "וסגולה גדולה ליתן כעת בימי הרחמים לפדיון נפש לכל הפחות סך 72 ₪ כמנין חסד ויתקיים הכתוב חסד א' כל היום, ובזה אף זוכה לפדיון נפש וכפרה – לכתחילה ובאופן מהודר ביותר. ומה טוב אם יכול יתן פדיון נפש עבור כל אחד מנפשות ביתו ובמיוחד לעת כזאת"

פרשת השבוע עם ר' שלמה לוינשטיין
הנגיד רבי שמעון ברכר זצ"ל: מקרובו של מרן שר התורה נפטר מנגיף קורונה
הגאב"ד במסר מיוחד לפרשת השבוע
שמחת הברית לנכד הרה"ג לייביש רובינפלד מרבני ישיבת רחמסטריווקא • גלריה
ממתק לשבת: פרשת לך לך תשפ"א עם הרב נחמיה הרב וילהלם
גלריה עצובה מקבר רחל: במקום רבבות אנשים הציון עמד שומם
מיוחד ובלעדי: הרב ליאור גלזר עם 100 סיפורים על מרן
לקיים בנו חכמי ישראל: זקן ראשי הישיבות במצב קשה
פרשת השבוע: הרב שלמה לוינשטיין
מעמד פתיחת הזמן בישיבת תורת דוד שעברה לבאר יעקב