האדמו"ר מאשלג הדליק את המנורה במערת המכפלה • גלריה

האדמו"ר מאשלג הגיע לתפילות מנחה וערבית אצל קברי האבות הקדושים ולחיזוק אברכי הכולל במערת המכפלה בו לומדים אברכים יראים ושלמים מידי לילה בחצות בנגלה ובנסת...

האדמו"ר מאשלג הדליק את המנורה במערת המכפלה • גלריה

האדמו"ר מאשלג הגיע לתפילות מנחה וערבית אצל קברי האבות הקדושים ולחיזוק אברכי הכולל במערת המכפלה בו לומדים אברכים יראים ושלמים מידי לילה בחצות בנגלה ובנסתר ובעיקר מספריו של שר בית הזהר הרה"ק בעל הסולם זיע"א.

קודם התפילות הרחיב האדמו"ר על מעלת הבקשה אצל האבות והאמהות. לאחר אמירת תהילים ותפילת מעריב, התקיים מעמד הדלקת נר חנוכה בהשתתפות רבנים, חסידים, אברכי כולל חצות ותושבי חברון. במעמד ההדלקה שרו ניגוני שמחה ודביקות במהלכם הרחיב בדבריו מעניני נר רביעי והארת נצח בהאי יומא.

האדמו''ר מאשלג בהדלקת נר חנוכה במערכת המכפלההאדמו''ר מאשלג בהדלקת נר חנוכה במערכת המכפלההאדמו''ר מאשלג בהדלקת נר חנוכה במערכת המכפלה
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
איך לעשות תשובה מאהבה? טהרת הקודש • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
פנינה יקרה: רק דין תורה