הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה

אמש הגיע הרב עמאר עמאר למחנה בני התורה שתחת נשיאותו של הרב ברוך מרדכי אזרחי הנערך השנה בגבעת וושינגטון. הרב עמאר הוזמן לשאת את המשא המרכזי כאורחו של הרב...

הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה

אמש הגיע הרב עמאר עמאר למחנה בני התורה שתחת נשיאותו של הרב ברוך מרדכי אזרחי הנערך השנה בגבעת וושינגטון.

הרב עמאר הוזמן לשאת את המשא המרכזי כאורחו של הרב אזרחי.

בדבריו שיבח את המשתתפים על שקידתם בתורה גם בימי בין הזמנים ואמר "שעת לימוד בחשק בימי בין הזמנים שווה לאלף שעות של לימוד בתוך הזמן".

הרב אזרחי הודה לרב עמאר על טרחתו לחזק את בני התורה.

בסיום הגיש הרב עמאר את ספרו החדש כרם שלמה על שביעית לראש הישיבה.

הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחיהרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי
מדוע רצה אחי היבם בפומבדיתא לפסול את היבמה? • דף היומי
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
הושלמו ההכנות לקראת שני ימי ראש השנה במוסקבה | גלריה
הבעל תוקע של הבעל שם טוב | סיפורי הבעש"ט | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פ
להתבונן בגדולת הבורא! שיעור מרתק מאת הרב ישראל משה שליט"א
הבטחות אחרית הימים | הרב יחזקאל צמח שליט"א
מסר קצר לראש השנה תשפ״ג • הרב אשר וייס
עבירה גוררת עבירה • פרשת נצבים • צפו