ח"כ ארבל ליועץ המשפטי לממשלה: "התעלמות מוחלטת מהציבור החרדי"

ח"כ משה ארבל (ש"ס) במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט: "ישנה התעלמות מוחלטת מהאוכלוסייה החרדית בפרקליטות המדינה"

ח"כ ארבל ליועץ המשפטי לממשלה: "התעלמות מוחלטת מהציבור החרדי" משה ארבל

במכתב ששיגר היום (א) חה"כ ארבל ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט כותב ארבל:

הנדון: התעלמות מהחובה למתן ייצוג הולם לבני האוכלוסייה החרדית בפרקליטות המדינה

"לאחרונה פרסמה פרקליטות המדינה את סיכום שנת 2019 של עבודת הפרקליטות. בסיכום מפורטים נתונים ביחס לעבודת הפרקליטות על חטיבותיה השונות וביחס לכוח האדם בפרקליטות. בין היתר, הוצגו בסיכום תחת הכותרת "העדפה מתקנת" נתונים בעניין מספר העובדים בפרקליטות שהם בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית וכן עובדים יוצאי אתיופיה.

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, קובע בסעיף 15א חובת ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, של בני האוכלוסייה הערבית, יוצאי אתיופיה וכן בני האוכלוסייה החרדית. בשנת 2016 תוקן סעיף 15א כך שיכלול גם את בני האוכלוסייה החרדית בין הקבוצות להן יינתן ייצוג הולם בשירות המדינה. זאת, הן מתוך הכרה בשיעורם הנמוך של חרדים בשירות המדינה והפער שנוצר כתוצאה מכך בין המדינה ושירות המדינה לאוכלוסייה החרדית, והן מתוך הכרה בתועלת שיביא גיוון שורות עובדי המדינה לפעולתו של שירות המדינה ולאמון הציבורי בו.

לאור זאת, הופתעתי והצטערתי לראות כי בסיכום פרקליטות המדינה לא רק שלא מצוין כי חל גידול במספר העובדים החרדיים בפרקליטות, או כי נעשו ניסיונות לגוון את כוח האדם בפרקליטות, אלא ישנה התעלמות מוחלטת מבני האוכלוסייה החרדית ומהחובה החוקית לפעול כדי ליתן לה ייצוג הולם. נדמה כי מבחינת פרקליטות המדינה האוכלוסייה החרדית שקופה לחלוטין ואין צורך אפילו להתייחס לקיומה בסיכומים רשמיים של הפרקליטות. עוד יוער, כי עיון בסיכום מעלה כי הפרקליטות נהגה ביחס דומה והתעלמה גם מאוכלוסיות נוספות שזכאיות לייצוג הולם לפי החוק, בהן אנשים עם מוגבלויות.

לא ייתכן שדווקא פרקליטות המדינה, חלק אינטגרלי ממשרד המשפטים המופקד על ייצוג המדינה בבתי המשפט, תתעלם מלשון ומרוח החוק ומהחובה החוקית המוטלת עליה. התנהלות מעין זו פוגמת ביחסים בין הציבור החרדי ומיעוטים נוספים שלא זכו להתייחסות בסיכום לפרקליטות המדינה ופוגעת באמון הציבור בגוף שהוא הכרחי לפעולתו התקינה. אבקשך לפעול לבירור העניין ולבחינת עמידת הפרקליטות בהוראות החוק בהקדם".

בכבוד ובברכה,
ח"כ משה ארבל
סגן יו"ר הכנסת

העתק: עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה

המכתב המלא ששיגר ח
בעקבות הקורונה: 100 מיליון שקלים סיוע לעמותות
החוק שיאפשר לחיות בצל הקורונה גם ללא תקציב
יו"ר ההסתדרות הלאומית נועד עם שר האוצר
שלום בפועל: מרכז הסחר מדובאי פתח את משרדיו בישראל
הממשלה צפויה לאשר את הצעתו של השר ליצמן
מתחילת הקורונה: 20,000 פיטורים של נשים בניגוד לחוק
בש"ס דורשים פיצוי כספי למזרחיים - "כמו לפלסטינים"
ההאקר שפרץ לחשבונות בנק לאומי
האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבודה?
בעקבות העומס: מספר הקונים בקניונים יפחת