ספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבנים | גלריה

במעמד רב רושם ובהשתתפות גדולי ישראל. רבנים, ראשי ישיבות ודיינים התקיימה הכנסת ספר תורה חדש למוסדות תפארת וגדולה בראשות הגר"ש דרור. המונים השתתפו בהתהלוכ...

ספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבנים | גלריה

במעמד רב רושם ובהשתתפות גדולי ישראל. רבנים, ראשי ישיבות ודיינים התקיימה הכנסת ספר תורה חדש למוסדות תפארת וגדולה בראשות הגר"ש דרור.

המונים השתתפו בהתהלוכה שיצאה לעבר בית המדרש כשהם רוקדים ומפזזים לכבודה של תורה.

ספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבניםספר תורה חדש הוכנס למוסדות תפארת וגדולה בהשתתפות רבנים
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט