תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה

תושבי בני ברק ותלמידי הישיבה השתתפו בעצרת ככלות השלושים להרב אבנר בימינוב זצ"ל בהשתתפות הגר" דוד יוסף, בנו הרב אליהו, חתנו הרב מזרחי והרב הרצל חודר

תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה עצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראלעצרת בבאר ישראל
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט