ברוך דיין האמת: מזקני המחנכים, הגאון רבי משה טורק זצ"ל

הלך לעולמו הגאון רבי משה טורק זצ''ל, אשר היה מגדולי העיר בני ברק ומוותיקי מחנכיה במשך 60 שנים

ברוך דיין האמת: מזקני המחנכים, הגאון רבי משה טורק זצ"ל הגאון רבי משה טורק זצ''ל

ברוך דיין האמת: אמש הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי משה הלוי טורק בבני ברק, אשר היה מגדולי המחנכים בעיר התורה.

המנוח זצ''ל נולד בפרשבורג, אביו היה רבי דוב הלוי טורק זצ''ל שהיה מקורב לגדולי הדור שעבר: הגר''ש וואזנר זצ''ל, האדמו''ר בעל שפע חיים מצאנז והיה כאחד מבאי ביתו של ה'חזון איש' זצוק''ל.

במשך עשרות בשנים ניהל את תלמוד התורה 'יסודי התורה' בתל אביב, שם זכה להעמיד דורות של עובדי ה' במשך שישים שנה.

על פני המנוח ניכרת יראת השמים שהייתה נסוכה על פניו, וענוותנותו הרבה. כפי הידוע שהיה מתבטל ביטול גמור בפני צדיקי הדור, ובזכות אמונת החכמים שהייתה בו החדיר בזרעו את אהבת התורה ויראת השמים.

עוד ידוע על המנוח, כי היסורים היו מנת חלקו כאשר התעוור כתוצאה מניתוח רשלני בעיניו, שאף לא תבע את הרופא המנתח, וכן שיכל את ביתו ונכדו בחייו. ולמרות זאת, לא נראה מעולם מתרעם על מידותיו של הקב''ה, אלא מקבלם באהבה ובאמונה.

רבי משה טורק זצ''ל נהג להתפלל בבית המדרש לדרמן בבני ברק אשר סמוך למעונו של שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א.

הגאון רבי משה טורק זצ''ל זכה והעמיד זרע קודש ההולך בדרך ה', והעמיד בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

המנוח נפטר בגיל תשעים ותשע ונטמן בבית החיים פוניבז' בבני ברק.

יהי זכרו ברוך.

"דם ואש ותימרות עשן": סיכום המהומה בבני ברק
ח''כ בן צור: "ראש עיריית חריש חצה קו אדום"
150,000 ש''ח: תביעה על הוצאת דיבה נגד ד''ר פרייס
חכמי הדור: להרבות בתפילה בעקבות המצב הקשה
אבל בויזניץ: איש השמחה, הרב שמואל מאיר ע"ה
חורבן היהדות: ראש העיר ה'חרדי' אישר חילול שבת בחריש
בת עין: אין כניסה לשוטרים
נעצר: מבריחי סחורה בשווי 110,000 ש''ח
אושר: הסגר מתארך בעשרה ימים
מודיעין עילית: בית כנסת עלה באש