סיפורי הבעש''ט: החליל שקרע את השמים

סיפור מרגש מאוד על ילד אוטיסט שרצה ליטול חלק בתפילת יום הכיפור, אך לא ידע כיצד • הניגון שקרע את השמים • "רחמנא לבא בעי"

סיפורי הבעש''ט: החליל שקרע את השמים החליל שחולל מהפך-אילוסטרציה

למרות שעבר כבר יום הכיפורים, המהות של הסיפור נשארת תמיד. הסיפור כל כך מרגש שלא התאפקתי לפרסם כעת:

כפרי אחד, שהיה מתפלל תמיד ימים נוראים בבית מדרשו של הבעש"ט, היה לו ילד שאינו חכם, בלשון המעטה, כנראה שבימינו היינו קוראים לו ילד מיוחד, לא היה יכול לתפוס אפילו צורת האותיות, ובפרט לומר דבר של קדושה, ולכן אביו לא היה לוקחו לימים נוראים אל העיר, מחמת שלא ידע כלום.

כאשר נעשה בר מצווה, לקחו עמו ליום הכיפורים לתפילות במחיצת הבעש''ט הקדוש, ולא השאירו בביתו כדי שיהיה אתו לשמרו שלא יאכל ביום הכיפורים, לחסרון ידיעתו והבנתו. לילד היה חליל שהיה מחלל בו תמיד בשעת ישבו בשדה לרעות הצאן והעגלים. לקח אתו בכיס בגדו את החליל, ואביו לא ידע מזה.

מעת לעת היה יושב הנער בבית המדרש ולא יכול לומר כלום. בשעת תפילת מוסף אמר לאביו: "אבא, יש אתי החליל שלי, ואני רוצה מאוד ליתן קול בחליל". נתבהל אביו מאוד וגער בו ואמר לו: "השמר לך לבל תעשה חס ושלום את הדבר הזה!" אחרי אזהרות אביו שלא לחלל את היום, הנער היה מוכרח להתאפק...

בשעת תפילת מנחה אמר לו עוד הפעם: "אבא, הרשני לחלל בחלילי". קללהו האב קללה נמרצת והזהיר בו באזהרה רבה לבל ינסה חלילה לעשות כזאת. ולא היה יכול ליטול החליל מיד הנער, מפני שהוא מוקצה.

אחר תפילת מנחה בקש עוד הפעם מאביו להרשותו לחלל איזה קול. כשראה אביו תשוקתו הגדולה לחלל, שאל את הנער: "באיזה מקום אתה מחזיק את החליל?" הראה לו. נטל אביו את הכיס והחזיק בידו הכיס עם החליל, כדי לשמרו שלא יחלל בו. וכן התפלל תפילת נעילה וידו מחזקת את כיס הבגד של הנער עם החליל.

באמצע התפילה לא יכול הנער להתאפק ולקח בחוזקה את החליל מתוך מידי אביו ונתן קול גדול בחליל. תמהו כל השומעים. והבעש"ט קיצר את תפילתו מהרגלו ואמר: "הנער הזה העלה בקול נגינתו את כל התפילות והקל מעלי". והסביר: הנער אינו יודע לומר כלום. וכשראה ושמע במשך כל היום הקדוש תפילת ישראל בער בו ניצוץ קדשו כמו אש ממש. היודע יכול להלביש תבערת הקדושה והתשוקה בתיבות התפילה לפניו יתברך.

אך הוא אינו יודע כלום, ולא מצא בעצמו שום אמצעי אחר לרוות צימאונו, רק לחלל בחליל לפניו יתברך. ומה שאביו היה מונעו, בזה בערה בו אש תשוקתו בכל פעם יותר עד כלות נפשו ממש, ובחוזק תשוקתו, חלל באמתות נקודת לבבו בלא שום פניה, רק לשמו יתברך בלבד. ו"רחמנא לבא בעי", והבל פיו הנקי נתקבל מאוד לרצון לפניו יתברך, ועל ידי זה העלה כל התפילות.

הפרשה ופירשה: הרב שלמה לוינשטיין
מדהים: כשרשב"י קרא לרב עובדיה לבוא למירון • צפו
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בקהילת "היכל מרן" בבני ברק • צפו
פרשת שבוע עם הרב ברוך רוזנבלום
הרב ליאור גלזר: ערך לימוד תורה בחורף
קטעים נדירים על מרן לרגל מלאות 7 שנים לפטירתו
הילולת צדיקים: האדמו''ר מפיאסצנה זצ''ל
ספרא דדיינא: החסיד רבי חיים שמואל שטרנקוקר ז"ל
הקלטה נדירה ומרגשת: האדמו"ר מקאליב אצל מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בהילולא לראש השושלת הסבא קדישא