"זלזול בדת" - החכי"ם הגישו: 'חוק הראשון לציון'

בעיקבות החוצפה המזעזעת של השופט: חה"כ משה ארבל וינון אזולאי הגישו היום את 'חוק הראשון לציון' כדי לפצל את תפקיד נציב תלונות הציבור והשופטים

"זלזול בדת" - החכי"ם הגישו: 'חוק הראשון לציון' מרן הרשל

בעקבות המלצת השופט בדימוס אורי שוהם ( נציב תלונות הציבור והשופטים) לפניית התנועה הרפורמית ביחס למרן הראש"ל הרב יצחק יוסף. ניכר חוסר הבנתו בעבודת הרבנים הראשיים לישראל ומערכת בתי הדין הדתיים וחוסר היכרותו עם הדין הדתי מוביל לזלזול בערכאה חשובה זו.


בעקבות כך הגישו היום (ג) חה"כ משה ארבל וינון אזולאי הצעת חוק הדורשת להביא לרפורמה ופיצול בתפקיד נציב תלונות הציבור והשופטים


בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב:


חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), מסדיר את סמכויותיו, אופן בחירתו ודרך עבודתו של נציב תלונות הציבור על שופטים. כיום, סמכויותיו של הנציב חסות על כלל בעלי התפקידים השיפוטיים במדינת ישראל: שופטים, דיינים, קאדים, קאדים מד'הב, דיינים של בתי דין של עדה נוצרית ושופטים צבאיים. בכך, נדרש הנציב לבקר את פעולתם של נושאי משרות שיפוטיות הפועלים לפי דינים שונים בהם דינים דתיים ייחודיים.


למרות זאת, לפי הוראות סעיף 3 לחוק שעניינו "כשירות הנציב ומינויו", הנציב אינו נדרש להיות בעל כל ידע מוקדם ולו בסיסי בדיני העדות הדתיות בארץ, אינו נדרש להכיר את המסגרות השיפוטיות הדתיות או את עולמן התרבותי והערכי של העדות הדתיות המסתייעות במסגרות אלו. כתוצאה מכך נוצר פער ממשי בין הנציב לבין חלק ניכר מהערכאות השיפוטיות המצויות בתחום ביקורתו. פער זה פוגע ביכולתו של הנציב למלא את תפקידו נאמנה ביחס לערכאות אלו והשופטים המשמשים בהן, ליתן חוות דעת עניינית ומתאימה לתלונות הציבור בנוגע לשופטים המשמשים בערכאות אלו ומוביל לפגיעה באמון ציבור המתדיינים ושופטי הערכאות הדתיות בנציב.


דוגמה מצערת לכך ניתן לראות בעמדה שהעביר הנציב לאחרונה בתגובה לפניית התנועה הרפורמית ביחס למרן הראש"ל הרב יצחק יוסף. ניכר מדברי הנציב כי חוסר הבנתו בעבודת הרבנים הראשיים לישראל ומערכת בתי הדין הדתיים וחוסר היכרותו עם הדין הדתי מוביל לזלזול בערכאה חשובה זו ולתקלה לצאת תחת ידו.


לפיכך מוצע כי יוקמו נציבויות ייחודיות לתלונות הציבור לשלוש המערכות המשפטיות במדינת ישראל שפועלות לפי דין דתי: נציב תלונות הציבור על דיינים, נציב תלונות הציבור על קאדים ונציב תלונות הציבור על קאדים מד'הב. במקביל, סמכותו של נציב תלונות הציבור על שופטים תיוחד לנושאי משרות שיפוטיות במערכת המשפט הישראלית הכללית ובתי המשפט הצבאיים. פיצול נציבויות התלונות תאפשר מינוי נציבים מומחים הבקיאים בדיני המערכת השיפוטית על התלונות עליה הם מופקדים, דרכי פעולתה, ציפיות המתדיינים בה וכיוצ"ב.

השרה להגנת הסביבה: "פועלים להכרזה על מצב חירום אקלימי"
ח''כ ביטן: "נהיינו מדינה עשירה שהורגת את הדיור הציבורי"
שריפה סמוך לשורש: כביש 1 נחסם
אושרה הארכת ההכרזה על מצב חירום
צפו: חילוץ מלב הכנרת
בעקבות מזג האוויר: מאסר על הדלקת מדורות
ירושלים: אותרו פצצות מלפני 60 שנה
ח''כ מקלב: "אסור שמקרים מעין אלו יעבור לסדר היום"
ארבע מדינות נכנסו לרשימת מדינות בסיכון גבוהה
תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל