ברכת הלבנה של הבעל שם טוב

כיצד בזכות ברכת הלבנה של הבעל שם טוב, ניצלו יהודים רבים מפוגרום

ברכת הלבנה של הבעל שם טוב בימה - המעודכנים מעדכנים

בזמן הבעש"ט הקדוש, פגעו פוגרומים רבים ביהודים. לא ניתן לתאר את כמות הצרות, וגודל המרירות שהיו הגויים גורמים לעם ישראל. אלו לא פיגועים קטנים, בהם היו נרצחים שני יהודים או יותר. אלא הגויים היו טובחים ביהודים רבים בלי סוף והפוגה.

הניצוץ שהיה מבעיר את שנאת הגויים התלהט לאחר קיום מצווה אחת - קידוש לבנה. בזמן הבעש"ט הק' היהודים היו מקדשים לבנה מחוץ לבית הכנסת. בשמחה רבה, בריקוד, ואף היו מביאים משקה.

מעשה זה, חזר על עצמו מידי חודש בחודשו, והיה מתסיס את הגויים, מדוע היהודים רוקדים בחוץ מתחת ללבנה, ומסתכלים על השמים?! כך שהגויים אשר היו רואים את היהודים שמחים ורוקדים, זממנו מזימה.

הם החליטו פה אחד: בפעם הבאה, כאשר היהודים יברכו ברכת הלבנה: נצא ונטבח בהם ללא חמלה. כל אחד לפי אמצעיו: אבנים, במכות, ומי שיכול לרצוח שירצח.

השמועה על מזימת הפורעים, הגיעה לאוזני הבעש"ט הק'. כתוצאה מכך, הבעש"ט הק' ציווה לכל היהודים מכל העיירות להתאסף אליו בכדי לברך את ברכת הלבנה. ואכן, בתחילת החודש הבא היהודים נסעו עם העגלות לבעש"ט הק'.

היה זה מעמד גדול מאוד. במעמד זה, הבעש"ט גילה תורה. לאחר מכן, למרות השלג והקור הרב הבעש"ט הק' יצא לרחוב וברך ברכת הלבנה ברוב עם, היה זה נס שזכו לראות את הלבנה, ולברך עליה.

היהודים היו בדביקות ושמחה למרות שחששו לחייהם, שמא בהרף עין, יבואו הגויים, ויפרעו בהם.

הבעש''ט, חש את דאגתם, והרגיע אותם בכך שאין סיבה לפחד באומרם: "אתם איתי, אל תפחדו". וכך ברכו את ברכת הלבנה בחיות ובשמחה.

ואכן, מכל המוני הגויים הפורעים, באו שלושה גויים בלבד. ואז הבעש"ט כילה את ברכת הלבנה והסתכל בעיניהם.

ראייתו עצרה את זממם והם חזרו לעקבותיהם כלעומת שבאו.

וכך כתוצאה מהסתכלותו, באותו השבוע אחד משלושת הגוים נפטר והסתלק. הגוי השני השתגע. לעומתם, הגוי השלישי, התגייר ודבק בבעש"ט הק'.

לאחר מעשה, שאלו תלמידיו את הבעש"ט הק': "מה היה כל הענין במעשה זה?" ענה להם הבעש"ט הק' על כך: כי כשם שאחד הגויים השתגע, אחד נפטר, והשלישי התגייר. כך, כשתבוא הגאולה, שליש מהעולם יאבדו, שליש ישתגעו, אולם גם שליש מהעולם יתגיירו וישובו באמת לה' יתברך.

מרן קורא למשיח, ומביט לדלת - ממתין לבואו!!!
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה