לאחר הטילים: 41 מיליון שקל ₪ לטיפול בפסולת באשקלון

הוקצאו כ-41 מיליון שקל לטיפול בפסולת מיחזור והפחתת ההטמנה; להחלפת גגות אסבסט בהעדפת פרויקטים המשולבים עם התקנת פאנלים סולאריים; ולקידום חינוך סביבתי בעיר

לאחר הטילים: 41 מיליון שקל ₪ לטיפול בפסולת באשקלון פגיעה ישירה באשקלון

בחודש האחרון של שנה שעברה עברה החלטת ממשלה מס' 658, שנועדה לחיזוק העיר אשקלון גם לנוכח הימשכות האיום הביטחוני שעימו מתמודדים תושבי העיר, ובמסגרתה צעדים משמעותיים בתחומי הגנת הסביבה בכלל, ובתחום הטיפול בפסולת, בפרט.

על רקע מתקפת הטילים המתמשכת על העיר לאורך השנים האחרונות, יש צורך ברור לטפל בפסולת כהלכה, כדי למנוע מפגע משמעותי וסכנת התלקחות. בתוך כך יש לשים לב במיוחד לגגות האסבסט, אשר פגיעת טיל בהם עלולה לשחרר סיבים מחוללי מחלות קשות, ולכן יש להחליפם באופן יזום, כדי להפחית סיכון לציבור.

בהמשך לכך, קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה באחרונה תקציב משמעותי לתוכנית חיזוק העיר אשקלון, וקידום צעדים משמעותיים בתחומי הגנת הסביבה בכלל, ובתחום הטיפול בפסולת, בפרט, בסכום כולל של 41.25 מיליון שקל. סכום זה יוכל להגיע ל-50 מיליון שקל בחודשים הקרובים, עם המשך התקדמות התוכניות.

תקציב של עד 35 מיליון שקל עבור הקמת מתקן למיון פסולת עירונית בעיר באשקלון: בהתאם לאסטרטגיית הפסולת לשנת 2030 של המשרד להגנת הסביבה, שמטרתה קידום כלכלה מעגלית תוך צמצום הטמנת פסולת למינימום ומחזור מקסימלי של חומרי הגלם, נדרשת היערכות רחבה להקמת של מתקני מיון וטיפול בפסולת בישראל.

במסגרת זו, החליטה הנהלת קרן הניקיון לאשר הקצאת תקציב בסך של עד 35 מיליון שקל לצורך תמיכה בגובה של עד 40% בהקמת מתקן למיון פסולת בעיר אשקלון. הפעלת מתקן זה תסייע להפחית באופן משמעותי את כמות הפסולת שמעבירה אשקלון להטמנה, ובכך תחסוך את עלויות הטיפול בפסולת. המתקן יהיה בעל יכולת קליטה ומיון מינימלית של 600 טונות ליום של פסולת עירונית מעורבת, ובעל יכולת הנדסית להפרדה ממוכנת לזרמים שונים של פסולת עירונית מעורבת.

תקציב של 900 אלף שקל לטובת הקמת תשתיות להפחתת הטמנת פסולת בעיר: במסגרת תמיכה זו יבחנו אמצעים טכנולוגים לניהול יעיל של מערך איסוף הפסולת בעיר, וכן תמומן הפעלתה של תוכנית הסברה למגזר הפרטי והעסקי, על מנת להביא להפחתה במקור של הפסולת העירונית, על-ידי צמצום צריכה והפרדה במקור. סכום זה יוכל לצמוח ל-5 מיליון שקל בהתאם לתוכנית הפעולה שתציג העירייה ותאושר בקרן הניקיון.

תקציב של עד 3 מיליון שקל לטובת הקמת מרכזי מיחזור בעיר: מתקני המיחזור יאפשרו להגביר את הפרדת הפסולת במשקי בית בעיר אשקלון, ובכך להפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

תקציב של עד 350 אלף שקל שקל לטובת סקר ומיפוי גגות אסבסט צמנט, שיהוו שלב ראשון לקראת החלפת גגות האסבסט בעיר אשקלון: תמיכה זו תינתן תוך מתן עדיפות למקומות שבהם יוצבו מתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת על הגגות.

תקציב של עד 2 מיליון שקל לטובת בנייה והפעלה של תוכנית חינוך מקומית: תוכנית זו תאפשר חיזוק פעולות חינוך סביבתי בעיר.

מעבר להקצאת התקציב הנוכחית, שנה שעברה עברה החלטת הממשלה מס' 4865, והתחייבויות המשרד מתוקפה לחלק מההקצאה כבר יצאו לעיריית אשקלון. בהחלטה זו המשרד הקצה לאשקלון עד 8 מיליון שקל עבור הקמה והפעלה של מערך לניהול פסולת בניין בעיר, לרבות טיפול במפגעי פסולת בניין, וכן 8 מיליון שקל נוספים עבור הקמת מתקן לטיפול בגזם עירוני והקמה והפעלה של מערך לניהול הגזם העירוני בעיר.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "ממשיכים להתקדם ביישום החלטת הממשלה לחיזוק החוסן הסביבתי, האזרחי והכלכלי של העיר אשקלון: קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה הקצאה של כ-41 מיליון שקל להקמת מתקן מיון פסולת, מרכזי מיחזור ואמצעים נוספים להפחתת ההטמנה; להחלפת גגות אסבסט בהעדפת פרויקטים המשולבים עם התקנת פאנלים סולאריים; ולקידום חינוך סביבתי בעיר"

סוכם: תוספות לתחומי הדיור הציבורי וההתחדשות העירונית
הוארכה הזכאות למענקים למובטלים שחזרו לשוק העבודה
לא מספיק מיסים: הכירו את מס הפחמן
432 מיליארד: אושר תקציב המדינה
"גזרות ומיסים הולכים להעלות את יוקר המחיה של כולנו בצורה דרסטית"
"מגמתי ומנסה לכוון למסקנה הרצויה מראש"
לראשונה: הנחה בארונה לעסקים שנפתחו לאחר פרוץ משבר הקורונה
שוב זה קורה: מחיר הדלק עולה
התפוצצה פגישת המו"מ על הרפורמה בחקלאות
למרות ההבטחות: תקציב המדינה ללא כל בשורה לעצמאים