כיצד אפשר לזהות "בת קול"? • דף היומי

עשרה שקראו בתורה, מי מקבל שכר כנגד כולם? ומנין שיש להנעים את הלימוד במנגינה? • הדף היומי מסכת מגילה דף לב

כיצד אפשר לזהות "בת קול"? • דף היומי

הדף היומי מסכת מגילה דף לב

אסור לכבס בערב שבת? הלכות שבת מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הצעת חוק: להחליש את הרבנות בבחירת הרב הראשי
שר התורה מזהיר: "מי יודע איזה צרות יגיעו מזה"
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג