דינר 'חלקי' בביסוס 'מקום תורה' ברמת אברהם-בית שמש‎‎ • גלריה

גלריה מדינר להעמדת וביסוס 'מקום תורה' בקהילה בעלזא רמת אברהם-בית שמש בשכונת 'רמת אברהם'

דינר 'חלקי' בביסוס 'מקום תורה' ברמת אברהם-בית שמש‎‎ • גלריה דינר 'חלקי' דינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמשדינר 'חלקי' בית שמש

אף שזה עתה נתייסדה קהילת חסידי בעלזא בשכונת 'רמת אברהם' בבית שמש שבקושי מציינת שנתיים מעת ייסודה, אך בהחלט מקום של כבוד והערכה ואף של הערצה קיבלה את מקומה; השבוע אחר המעמד הגדולה לכבודה של תורה 'חלקי' בביסוס והעמדת מקום תורה והוראה כראוי, הרי זה וודאי מגיע לה מהדין והיושר.

ביציאה מיוחד משאון הכרך למקום המיוחד 'מרתפי יקב מוני' באו והתאספו יחד בני החבורה המגובשת כקהילה יחד; שם בין ריח היין לאווירת יינה של תורה המשכר והמלהיב סביב שולחנות ערוכים הדורים ומפוארים ישבו בני החבורה בעלי בתים העמלים לפרנסתם לצד העמלים לפרנסתם ומשמשים ככלי קודש וכדומה ובכוחות משותפים עשו את הלא ייאמן בהנחת תשתית ואבן יסוד להצלחת חבריהם לכולל ובעיקר בהעמדת מקום תורה על תילה; שמשם תצא תורה והוראה.

יש קמח, יש תורה. במהלך הדינר הייחודי שהוכתרה בהצלחה מרובה למעלה מן המשוער להרים קרנה של תורה בעמדת בסיס איתן למלגה מכובדת מדי חודש בחדשו ללומדי ועמלי התורה. במהלך הדינר ייחודי נדהמו כולם מההתגייסות הכללית והפרטית כאחד לעמוד ולבסס את המקום תורה במסגרת ה'כולל להוראה' שם עמלים ומתייגעים בתורה ובהוראה חשובי חברי הקהילה הק' כשבראשות הכולל עומד הדומ"צ הרב יוסף יהודה גרינוולד.

לצד הנהגת השטיבל לצד פיתוח הקהילה כל העת ברוחניות ובגשמיות שקוע ראשו ורובו בהצלחת הכולל בכלליות ובייחוד בהצלחת כל אברך בפרטיות ואיתו עמו ראה"כ-אחה"צ הרב צבי אליעזר כהן הידוע ומפורסם בהעמדת מרביצי תורה ומורי הוראה בכרם בית ישראל.

אחר תפילה מנחה רגועה ומרוממת, פתח את המעמד הרב חיים מנצר שהעלה על נס את ייחודיותה של הקהילה ששמה נישאת לשם ולתהילה כיין ישן שריחו נודף למרחוק, כשהוא מעלה על נס את השטיבל המפואר הנודע בשערים ומחוצה לה, ואת ההווי החברתי הרוחני המיוחד השורר בין כתליה, כשכל המבקר בה אומר 'ברקאי' כשנראה בחוש שהשקעה האדירה שהושקע בבניית השטיבל ומקווה טהרה ומוסדות חינוך לבנים ולבנות ביופי בהדר ובאיכות לא מצויה, מוסיף רבות לכלל הלומדים והמתפללים.

בהמשך נשא דברים המחנך הרב פנחס ברייער אשר היטיב להסביר את התועלת הגדולה בחינוך הילדים באמצעות ההערכה לתורה בעצם הידיעה שההורים מפרישים מכספים סכומים הגונים מדי חודש לעמוד לימין הצלחת המקום תורה שזהו אכן הדבר החשוב והראשונה במעלה לכל אחד בנוסף לאווירה הכללית בשטיבל לדאוג למקום תורה המהווה מצפן מכוון ומרומם למה צריך לשאוף.

אחר כך 'עת הבציר' הגיע, נשא דברים נרגשים הדומ"צ הרב יוסף יהודה גרינולד שעמד בדבריו על הנפק"מ בין קהילה המחזקה מערכת לומדי תורה וכולל לאלו שאינם. לאחר מכן סיים הרב אלימלך פייבוש ממנהלי הכולל מסכת,

לאחר ניגוני התעוררות פתח הרב ירמיה יחזקאל דמן ברוב כישרון את חלק ההתרמה כשהלהיב את הציבור בדברים-למעשה. ואכן תגובת הציבור הפתיעה אף את האופטימיים שבחבורה כשהגיעו להצלחה כפולה מהיעד המקורי שהוצב בתחילה וכל תורם המשתתף במערכת 'מקום תורה' קיבל תשורה מיוחדת והתורמים הגדולים במיוחד חתמו בשעת מעשה על 'שותפות נצח' עם הדיין וראה"כ שליט"א.

במהלך ההתרמה עלה לשאת דברים ר' נתן חיים ווייס מג"ש בביהמ"ד בעלזא בירושלים מגדולי תומכי התורה בקהילה העומד לימין הקהילה בכל עת וזמן מעת היווסדה. לעת הסיום נשא דברים נרגשים, דברים היוצאים מן הלב, ר' יהודה אלטר רומפלר הנושא בעול הכולל ובדבריו הודה נרגשת לכל התומכים עד עתה ולכל אלו שעודדו וחיזקו בכל הזמנים וכן הודה לכל העוסקים בהכנת הדינר המפואר ובפרט לאסטרטג הר"ר אברהם יוסף פרסטר שניצח על המלאכה ברוב כשרון.

בלבבות הומים וכשיכורים ולא מיין יצאו חברי הקהילה בהודיה להשם יתברך על ההצלחה הגדולה עד היום בתפילה ובתחינה להבא שאכן נזכה לראות בהתעצמות וההתחזקות המקום תורה שמשם תצא הוראה...

"זו חרפה": תושב השומרון שהותקף ע"י פלסטינים ונעצר על לא עוול בכפו
מחר: נהגי האוטובוסים בשביתה חדשה
לראשונה מיום הקמת היישוב: המועצה המקומית שיפצה אולמות לימוד ושמחה
ירושלים: אירוע שריפה בבניין מגוררים בשכונת סנהדריה
"חזרנו 30 שנה אחורה": מסכמים שלוש שנים לסגירת שדה דב
כביש 90 ישודרג בסכום כולל של 410 מיליון
עוקץ כרטיסי המתנות: כך נעקצו עשרות אלפי שקלים
חריג: המפכ"ל נפגש עם מנהיג הפלג החרדי הקיצוני
יום המודעות לחטיפת ילדי תימן: לאן הלכו הילדים?
רגע לפני שנשרף כליל: חולץ ספר התורה מבית הכנסת