בלדרמן: אלפי לומדים סיימו את הש"ס לע"נ הרב קנייבסקי זצוק"ל

אלפי לומדי "שיח התורה" התכנסו בבית המדרש "לדרמן" בבני ברק למעמד סיום הש"ס לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי זצ"ל • במעמד נשאו דברים ראשי הישיבות אשר הפליגו ב...

בלדרמן: אלפי לומדים סיימו את הש"ס לע"נ הרב קנייבסקי זצוק"ל

אלפי לומדי "שיח התורה" התכנסו בבית המדרש "לדרמן" בבני ברק למעמד סיום הש"ס לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי זצ"ל • במעמד נשאו דברים ראשי הישיבות אשר הפליגו בשבח מסיימי הש"ס ולומדי "שיח התורה"

אלפי לומדי "שיח התורה" התכנסו ביום חמישי האחרון למעמד סיום הש"ס הראשון שנלמד על ידם לעילוי נשמתו של הרב חיים קניבסקי זצוק"ל אשר עלה בסערה השמיימה בשושן פורים האחרון. סדרי הלימוד שנלמדו במסגרת מכון "שיח אמונה" על ידי אלפי אברכים גרמה לכך שכבר כעת, חודשים ספורים לאחר הסתלקותו, הצליחו הלומדים לסיים את הש"ס בפעם הראשונה לעילוי נשמתו הטהורה.

מעמד סיום הש"ס נערך בהיכל בית מדרשו "לדרמן" ברחוב רשב"ם בבני ברק לשם נהרו אלפים רבים יחד עם אלפי לומדי מסגרת "שיח התורה" אשר זכו יחד לסיים את הש"ס מתחילתו ועד סופו. המעמד נערך בראשותם של חברי מועצות גדולי התורה אשר אף נשאו דברים בשבח הלומדים ובמורשתו של רב חיים.

בפתיחת המעמד נשא דברים ראש ישיבת "עטרת שלמה" רבי חיים פיינשטיין אשר הרחיב במעמד במעלת סיום הש"ס ואמר כי יש עניין מעבר לעצם הלימוד לעשות גם כינוס או סעודה לכבוד הסיום שחלילה לא נהיה חייבים ב"עלבונה של תורה". בדבריו הוא בירך כי "הקב"ה יעזור שהמפעל הכביר הזה יימשך ביתר שאת בראשות בנו רבי יצחק שאול קניבסקי ולמלא את העולם באור התורה".

לאחר מכן נשא דברים נאמנו ותלמידו רבי אליהו מן אשר הרחיב רבות מהנהגותיו בקודש, עומק עיונו ורוחב ידיעותיו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי. בדבריו הוא סיפר כי פניו של מרן שר התורה היו מוארים באור יקרות בערב פסח אז הוא היה מסיים את הש"ס ואת כל התורה כולה. "סיום הש"ס זה היה משהו חביב מאוד אצל מרן, בשנים האחרונות הוא היה מעודד בחורי בר מצווה לקבל על עצמם לסיים את הש"ס. אשרי הלומדים שזוכים לעשות נחת רוח למרן בדבר שהיה בנפשו".

באמירת ה"הדרן" כובד מרן ראש הישיבה רבי ברוך דב פוברסקי אשר הטריח את עצמו למעמד המיוחד. באמירת הקדיש כובד בנו רבי יצחק שאול קניבסקי ראש מכון "שיח אמונה".

לאחר מכן נכנס למעמד מרן ראש הישיבה רבי מאיר צבי ברגמן יחד עם רבי ברוך מרדכי אזרחי אשר נשא מדברותיו במשך דקות ארוכות והפליג בשבח לומדי ומסיימי הש"ס המקיימים את רצון קודשו של הרב חיים קניבסקי זיע"א.

במרכז המעמד, מיד לאחר סיום הש"ס, הוקרא מכתבו המיוחד של מרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, שנשלח לכבודה של תורה, לרומם קרנם של אלפי הלומדים והמסיימים את הש"ס במסגרת 'שיח התורה', ובו דברים במעלתם של כל אחד ואחד מהם. את מכתב ראש הישיבה הקריא ראש ישיבת ארחות תורה הרב גרבוז.

בדברי משאו הביא הרב גרבוז את המבואר בגמ' בשבת שהמלאכים רצו שהתורה תישאר בשמים, וביארו המפרשים, שהמלאכים רצו שליטה על התורה, וזה היה המשא ומתן עם משה רבינו. והנה רבינו הגדול היה דמות של שליטה מוחלטת בכל מכמני התורה וזה השפיע על כל הדור, ובודאי זה זכות גדולה סיום גדול כזה לעילוי נשמתו הטהורה.

לקראת חתימת המעמד, נשא דברים נכדו מקורבו, רבי יעקב ישראל קניבסקי, שהזכיר את המעלות שיש בתוכנית של 'שיח אמונה', 'כאשר נלקח מעמנו ארון הקודש, אמרנו שבודאי סדר לימוד כזה זה הנחת רוח הכי גדול בשבילו, עם כל התוכניות שיש כאן, אך יש בזה שני נקודות חשובות, אחת, הרב הדגיש כל חייו, שיהודי צריך שיהיה לו 'חובות', סדר לימוד מיוחד, שהוא חוק בל יעבור, וזה המטרה גם בתוכניות המגוונות, שכל אחד ימצא לעצמו, סדר לימוד קבוע ומיוחד, עוד נקודה חשובה, בתוכניות הקיימות, ובעזה"י בתוכניות שיפתחו, יש ענין של לימוד דברים שלא רגילים להם כל כך, וזה גם היה נקודה שהרב עודד ולימד אותנו במשך כל חייו, אאמו"ר תמיד אומר שיש ת"ח שהוא ת"ח בעירובין, או ת"ח בחושן משפט, וכד', אבל אצל הרב ראינו שהכל היה שייך אליו, על הכל היה אפשר לדבר איתו, וזה גם המטרה ב'שיח התורה' להחדיר לימודים מגוונים בכל מקצועות התורה, גם דברים שפחות לומדים".

אלפי לומדים סיימו את הש

בסיום המעמד הנרגש, התקיימה חלוקת המלגות למאות הזוכים תלמידי החכמים ובני הישיבות שלמדו את הש"ס לע"נ רב חיים זצ"ל וכן השתתפו בכל מסלולי הלימוד והחיזוק של 'שיח התורה'. ממכון 'שיח אמונה' נמסר, כי הלומדים שעלו בגורל ולא עלה בידם להשתתף במעמד הסיום, יוכלו לקבל את זכייתם בבית רב חיים זצ"ל.

במעמד השתתפו ונשאו דברים הרב אזרחי, הרב פוברסקי, הרב ברגמן, רבי אליעזר יהודה פינקל ורבי שרגא שטיינמן. וכן הרב אונגרישר, הרב פיינשטיין, הרב זוכובסקי, הרב גרבוז, הרב דיסקין, הרב קולודצקי, הרב ברוורמן, הרב פנחסי, הרב שפירא, הרב ברמן, הרב אפשטיין וכן ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.

אלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את השאלפי לומדים סיימו את הש
פרשת חקת תשפ"ב • הרב אשר וייס
אין משבר ללא תקנה! • פרשת חקת • צפו
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת חוקת
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק קרח התשפ"ב
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
גם בבית יש מועדים מיוחדים לתשובה • צפו
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
פנינה יקרה: הדרך הכי טובה לצאת מהטומאה
מסר קצר לפרשת חקת • הרב אשר וייס
הדף היומי מסכת יבמות דף קטז