גלריה עצרת מספד בפוניבז' לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל

למד בהתמדה גדולה ומתוך ייסורים: בשבוע החולף נערכה עצרת מספד לאברך החשוב הרב שמואל אליעזר בנדריים זצ"ל שנפטר בגיל 38 ולמד בהתמדה גדולה ומתוך קבלת ייסורים...

גלריה עצרת מספד בפוניבז' לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל עצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל

למד בהתמדה גדולה ומתוך ייסורים: בשבוע החולף נערכה עצרת מספד לאברך החשוב הרב שמואל אליעזר בנדריים זצ"ל שנפטר בגיל 38 ולמד בהתמדה גדולה ומתוך קבלת ייסורים באהבה. העצרת התקיימה בבית המדרש אוהל קדושים שע"י ישיבת פוניבז.

נשאו דברים הרבנים רבי יהודה אריה דינר, רב מרכז העיר בני ברק והגאון הרב ישראל בונים שרייבר, ראש ישיבת נתיב הדעת ובהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה ובעלי בתים אשר הגיעו לשמוע על עצמת לימוד התורה תוך קבלת הייסורים באהבה של האברך זצ"ל.

עצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''לעצרת מספד לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
איך לעשות תשובה מאהבה? טהרת הקודש • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
פנינה יקרה: רק דין תורה