אבל בחב''ד: ר' פנחס קארף זצ"ל

הלך לעולמו המשפיע ה"ה רבי פנחס קארף זצ''ל אשר שימש כמשפיע בישיבה המרכזית של חב''ד בניו-יורק • צפו בהתוועדות בחייו

אבל בחב''ד: ר' פנחס קארף זצ"ל

התוועדות י"ב תמוז הרב פנחס קארף זצ''ל משנת תשע"ג

אבל בחב''ד: הלך לעולמו הגה"ח ר' פינחס קארף זצ''ל, אשר שימש כמשגיח ומשפיע בישיבת תומכי תמימים 770 בניו-יורק.

המנוח נולד באוקראינה בשנת תרצ"ה. אביו היה המשפיע הרב יהושע קארף זצ''ל. בשנת תש"ז הצליח להימלט יחד עם משפחתו מברית המועצות. משפחתו התיישבה בבגרמניה והוא היה מהתלמידיה הראשונים של הישיבה בעיר ולאחר מכן נדד לרינוא. בשנת תשי"ג המשיך בדרכו וטס ללמוד ב-770 במחיצת הרבי מליובביץ'.

במשך השנים נודע כאחד המתמידים בישיבה ב770. מסופר כי פעם בשעות הבוקר המוקדמות נכנס הרבי מליובביץ' לבית המדרש אשר היה ריק מלבד אדם אחד, והוא היה רבי פנחס זצ''ל. מגודל שמחתו בהתמדת תלמידו, אמר עליו הרבי מליובביץ' בהתפעלות: "בן יחיד של תומכי תמימים!".

ברבות השנים, נסע רבי פנחס לשליחות ברחבי ארצות הברית שם הפיץ את התורה לכל היהודים. וכן במשך השנים היה למשגיח בישיבת מונטריאול וכן למשגיח בישיבת אוהלי תורה.

הבוקר, נודע כי רבי פנחס, השיב את נשמתו הטהורה השמימה בפרשת פנחס. יהי זכרו ברוך.

רבי פנחס קארף זצ''ל
מהי תספורתו המיוחדת של כהן גדול? • דף היומי
צפו: הגר''ש אלתר מגור בהדלקת נר ראשון
באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה
גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה
גלריה עצרת מספד בפוניבז' לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל
מה היתה תשובתם המיוחדת של אנשי נינוה? • דף היומי
גלריה ממסע הרב ניסים מלכה לקברי הצדיקים באוקראינה
הדף היומי מסכת תענית דף טו
הדף היומי מסכת תענית דף יד
הח"כ לשעבר הכניס ספר תורה, מי הגיע להשתתף? • גלריה‎‎