עלייה של 1380% ביבוא כלי רכב

בחודש האחרון נרשם יבוא בהיקף של 22,659 כלי רכב (פרטיים) לעומת 1,531 באותו החודש של שנה שעברה, סך הכל עלייה של 1380%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 783 כלי רכ...

עלייה של 1380% ביבוא כלי רכב אילוסטרציה

בחודש האחרון נרשם יבוא בהיקף של 22,659 כלי רכב (פרטיים) לעומת 1,531 באותו החודש של שנה שעברה, סך הכל עלייה של 1380%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 783 כלי רכב לעומת 128 באותו החודש של שנה שעברה, עליה של 511.7%. העלייה החדה ביבוא כלי רכב נובעת מיבוא נמוך במיוחד בשנה שעברה עקב צמצום משמעותי בפעילות המשק עקב משבר הקורונה בשונה מהיבוא של החודש האחרון אשר הנו בהיקף דומה לחודש ממוצע רגיל. זאת למרות שמדובר בחודש עם מעט ימי עבודה ולאחר הקדמת יבוא בסופה של שנה שעברה ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק והעלאת מס הקניה על רכב היברידי (בתחילת השנה הנוכחית עודכן מס הקניה על יבוא כלי רכב היברידיים מ- 45% ל- 50%). תופעה זו מוסברת בהשלמת יבוא כלי רכב לאחר מחסור כלל עולמי בייצור חלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיעו על אספקת כלי הרכב בשנה שעברה.

מתחילת השנה הנוכחית ועד עתה הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 77,077 לעומת 61,548 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 25.2%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי אף יותר בשיעור של 59.7% והגיע להיקף של – 3,998. העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי, מוסברת בחלקה ע"י עלייה בביקושים לרכבי היסעים.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מאמצע השנה שעברה.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש האחרון, בהשוואה לאותו החודש בשנה שעברה, נרשמה עליה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים, פרט ליבוא מייבשי כביסה. במקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים חלה עליה של 27.4%, 1.4% ו- 16.5% בהתאמה. ביבוא מייבשי כביסה, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 13.6%.

במצטבר מתחילת השנה הנוכחית ועד עתה עלה יבוא של מקררים ומדיחי כלים ב- 30.7% ו- 5.7% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, לעומת זאת, ירד ב- 21.1% ו- 14.0% בהתאמה.

בחודש האחרון נמשכה עלייה ביבוא סיגריות והכנסות ממס קניה יבוא סיגריות בשיעור זהה של 6.4%.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה אף הוא בחודש האחרון בשיעור של 36.2% לעומת אותו החודש בשנה שעברה. הכנסות ממס קניה על טבק אחר עלו בשיעור של 12.4%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש האחרון הסתכם בכ – 6.8 מיליארד $, עלייה של 49.6% לעומת ערך היבוא באותו החודש בשנה שעברה. הגידול נובע מיבוא נמוך בשנה שעברה, כאמור, כתוצאה מצמצום משמעותי בפעילות של המשק.

נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך יבוא החל מאמצע השנה שעברה.

מנתוני החודשים הקודמים עולה כי חלה עליה מרשימה בכמויות שיווק בנזין וסולר בשיעור של 35.5% ו- 9.1% בהתאמה לעומת אותה תקופה בשנה שעברה.

יש לכם דירוג אשראי חיובי? אל תהיו שאננים
ניסה לשדוד את נהג המונית
נחשף: כך קופת החולים כללית חוסכת על חשבון חולי הסרטן
כלכלת ישראל יורדת למקום ה-27 במדד הבינלאומי IMD
"העלאת מסים תהיה שגיאה טראגית"
תופעת המדבור והבצורת • האיום העולמי
הרביזיה נדחתה: ח"כ אלכס קושניר נבחר ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
מהפך בתחום הבניה - בניה חסכונית, אקולוגית ופרקטית יותר
ליברמן: "מה שצפוי להעסיק אותנו במיוחד זו עליית המחירים החדה"
ליברמן: "לנהל את האירוע בצורה ממלכתית ואחראית"