"..על הר ציון ששמם, שועלים הילכו בו" ...

צפו בשועלים החיים מדרום לכותל המערבי. מזכיר מאוד את הסיפור במסכת מכות דף כ"ד עמוד א' עם רבי עקיבא וחבריו שהגיעו להר הבית וראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק ...

"..על הר ציון ששמם, שועלים הילכו בו" ...

ללא קרדיט

הסיפור המקורי המובא בתלמוד בבלי: רבן גמליאל ור' אלעזר ור' יהושוע ורבי עקיבא היו עולים לירושלים - לאחר חורבן בית המקדש. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק.


אמרו לו: "מפני מה אתה משחק?" אמר להם: "מפני מה אתם בוכים?" אמרו לו: "מקום שכתוב בו- "והזר הקרב יומת" [במדבר י"ח], עכשיו שועלים הילכו בו, ולא נבכה?"


אמר להם: "לכך אני משחק , שנאמר- "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו" [ישעיהו ח'] –וכי מה ענין אצל אוריה אצל זכריה, והלא אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב [המקרא] נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה נאמר: "לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עִיִין תהיה והר הבית לבמות יער" [מיכה ג']. בזכריה נאמר: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" [איכה ד']. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת"


ובלשון הזה אמרו לו: 'עקיבא, ניחמתנו! עקיבא! ניחמתנו'"

חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו
אריה ברונר בענייני פרשת השבוע מתובלים בטעם הניגון - פרשת עקב
בהוראת מרן האדמו"ר ויז'ניץ: כלל הבחורים ישובו מחו"ל
צפו בהגאון הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "תורה או עבודה"
צפו בהרב ברוך רוזנבלום: פרשת עקב - פרשה שניה מהשבעה דנחמתא - ענייני ברכת המזון
צפו בתיעוד: שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא
הילולת צדיקים: רבי משה פארדו זצ''ל