אבל בויזניץ: איש השמחה, הרב שמואל מאיר ע"ה

הלך לעולמו איש השמחה, הרב שמואל מאיר אשר זכה לשמח יהודים רבים ובמיוחד את האדמו''ר מויזניץ, אליו היה קשור בכל ליבו

אבל בויזניץ: איש השמחה, הרב שמואל מאיר ע"ה

מארה"ב מגיע הבשורה הקשה בפטירתו של איש השמחה, תמים המעלות, פשוטו כמשמעו, הרב שמואל מאיר ע"ה שנסתלק לאחר שנות ייסורים קשים ומרים שקיבל באהבה ובשמחה

הרה"ח ר' שמואל זכה לחביבות יתירה אצל האדמו"ר בעל האמרי חיים מויזניץ זיע"א אשר קירבו עד מאוד כל השנים אותו ואת אחיו הרה"ח ר' לייבל ע"ה, אחר הסתלקות האמרי חיים התקשר בקשר אמיץ אל בנו האדמו"ר בעל הישועות משה זיע"א אשר כמים פנים לפנים גם מאיתו זכה לקירבה יתירה, כן זכה להארת פנים מיוחדת אצל האדמו"ר בעל התורת מרדכי מויזשניץ מאנסי זצ"ל.

עם הסתלקותו של בעל הישועות משה המשיך והתקשר בקשר אמיץ אל האדמו"ר מויזניץ אשר זה היה כל חיותו, מכריו מספרים שלא עבר חצי שעה בחייו שלא היה מתעניין בשלום הרבי שליט"א אשר אהבו והעריצו, לפני שנים אחדות במסגרת ביקור שערך האדמו"ר בארה"ב הגיע לביקור חולים אצל ר' שמואל ששכב בבית הרפואה.

והנה כעבור שעה קלה מהביקור ור' שמואל הופיע באירוע שהרבי השתתף, לפליאת הנוכחים, הרי לפני שעה שכב במיטתו האיך הוא כבר יצא, ענה ואמר הרבי העניק לי חיות דקדושה וכעת יש לי כח להמשיך בסדר היום כבימי קדם.

הוא אהב את כל מצוות התורה ובפרט מצוות שיש בזה שמחה, ולכן הידר במיוחד בקישוט סוכתו ברוב פאר והדר עם קישוטים נפלאים ונהדרים כאשר אין ילד מכל בארא פארק שלא ביקר בסוכתו, כן אהב מאוד את חג הפורים והיה מהדר בלבושו, וזכור לטוב כאשר חגג את ימי הפורים בצל רבו מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א עלה על השולחן לשמח כאחד מפרחי החסידים על אף גילו המבוגר.

בתקופה האחרונה נחלש וכעת בערב נאסף אל עמיו בבית הרפואה בעיירת מאנסי נ.י. שם שהה בתקופה האחרונה. הותיר אחריו בנו הרה"ח ר' שם טוב מאיר מחשובי חסידי ויזניץ בעיר אשדוד.
ת.נ.צ.ב.ה

הרב שמואל מאיר ז''להרב שמואל מאיר ז''ל עם האדמו''ר
שמחה בבטחה ובבריאות: שיא היערכות בבני ברק לשמירה על הסדר
רק ליהודים: תקנות העוצר הלילי אושרו
לכבוד פורים: מפת המחסומים של המשטרה
נתניהו: "ישראל תתחיל לחסן ילדים"
ללא אישורכם: יועבר מידע על מי שלא קיבל חיסון
‘בלי המגזר החרדי והמגזר הערבי מצבנו היה טוב יותר’
שלב פינוי הזפת מהחופים יוצא לדרך
ירושלים: מאות משלוחי מנות לילדים מיוחדים
פורום ההתיישבות הצעירה: אשרו את ההתיישבות
"את פרשת חטיפת ילדי תימן, הבלקן והמזרח צריך לכתוב בספרי היסטוריה"