ועדת השרים אישרה את הקמת סביבת ניסוי רגולטורית

הצעות החוק יובילו להגברת התחרות בשוק הפיננסי בישראל ולקידום החדשנות בו, באמצעות הקלת הרגולציה על הגופים הפיננסים 

ועדת השרים אישרה את הקמת סביבת ניסוי רגולטורית שר האוצר אביגדור ליברמן

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (א') את הצעת שר האוצר, אביגדור ליברמן, להחלת דין רציפות על שתי הצעות חוק אותן מקדם משרד האוצר ואושרו בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה. ההצעה הראשונה תוביל להקמת תכנית ייחודית - מעין "מגרש משחקים רגולטורי", שמיועד לגופים פיננסיים טכנולוגיים מתקדמים ולחברות פינטק.

במסגרת התכנית יוכלו הרגולטורים לתת הקלות רגולטוריות לגופים אלו תוך גידור הסיכונים ובכך תאפשר להם לנסות את מוצריהן החדשניים בשוק הישראלי ולהטיב עם הצרכנים. בנוסף, כל חברה שתשתתף בתכנית תלווה באופן צמוד על מנת להבטיח את הצלחת התכנית. התכנית תהווה סביבת ניסוי חדשנית בישראל בשיתוף פעולה של כלל הרגולטורים הפיננסים בישראל כדי לתמוך בפעילותם של חברות פינטק ופעילות פיננסית חדשנית בישראל.

התכנית תפעל בהתאם למסקנות הצוות הבין משרדי שבחן יצירת סביבה רגולטורית מקלה המותאמת לחברות הפינטק. הצוות רוכז בידי משרד האוצר ומשרד המשפטים וכלל נציגים מרשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור ורשות המסים.

תחום הפינטק טומן בחובו יתרונות רבים לצרכנים, למערכת הפיננסית ולכלכלה הישראלית, ביניהם, שיפור השירות לצרכן והפחתת עלויות, שיפור התחרות בישראל על ידי כניסת שחקנים חדשים לשוק, הגברת הנגישות למוצרים פיננסים, עידוד התעסוקה של מקצועות בעלי פריון גבוה וייעול הסביבה העסקית בישראל. הצעת החוק צפויה לתת תנופה להטמעת המוצרים של חברות הפינטק בשוק הישראלי ולמימוש היתרונות האלו.

הצעת החוק השנייה תאפשר לנותני האשראי לגוון ולהרחיב את מקורות המימון לצורך מתן אשראי ובכך תוזיל את עלויות המימון ותרחיב את אפשרויות התחרות של גופים אלו במערכת הבנקאית. לפי הצעת החוק יתאפשר לנותני אשראי חוץ-בנקאי גדולים שעומדים בהוראות החוק להגדיל את תקרת הגיוס של אגרות חוב מ-5 מיליארד שקל ל-15 מיליארד שקל וכן לגייס חוב באמצעות ניירות ערך מסחריים.

בנוסף, יוסרו מגבלות שונות לעניין גיוס תעודות התחייבות מכלל נותני האשראי החוץ בנקאי. מגבלות אלו הגבילו את מרחב ההתנהלות העסקית של נותני האשראי ולמעשה מנעו מחלקם לגייס חוב באמצעות אגרות חוב.

הצעה זו תאפשר לנותני האשראי הללו להגדיל ולגוון את מקורות המימון הזולים יותר ולהפחית את התלות במערכת הבנקאית. כך, יתאפשר לנותני האשראי החוץ-בנקאיים להגביר את התחרות באשראי מול המערכת הבנקאית.

מהן ההשלכות של קריסת חברת אוונגרד הסינית?
ועדת הכלכלה החלה היום את הדיונים בסעיפי התחבורה מתוך חוק ההסדרים
ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
ועדת הכלכלה החלה את הדיון ברפורמת הייבוא
ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך
39% מהלקוחות שהם גופים ציבוריים - אינם משלמים לספקים בזמן
בשיתוף עם העירייה: השר אלקין יעניק חבילת סיוע לדיירי הבניין שקרס
מהי הלוואה חוץ בנקאי ומי רשאי לקחת אותה?
במסגרת תיקון חוק החל״ת נפגעו גם נשים ששהות בחופשת לידה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את תכניתו של השר אלקין: מחיר מטרה 2.1