עד דלא ידע: שמחה שאינה תלויה בדבר

חולפים להם זמנים ואנו בעיצומם של הימים השמחים, ימים אשר המהות והתכלית שלהם - זה השמחה, פשוט לשמוח 'שמחה שאינה תלויה בדבר'. ”מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד...

עד דלא ידע: שמחה שאינה תלויה בדבר

חולפים להם זמנים ואנו בעיצומם של הימים השמחים, ימים אשר המהות והתכלית שלהם - זה השמחה, פשוט לשמוח 'שמחה שאינה תלויה בדבר'.

”מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד“ (רבי נחמן מברסלב). לכאורה הדבר תמוה איך אפשר לצוות את הגוף הקרוץ מחומר - איך לחוש ולהרגיש? כידוע מבחינה פסיכולוגית - רגש של שמחה - זה תוצאה ממצב משמח, ולכאורה איך אפשר לשלוט ברגש? אדם שיש לו במה לשמוח – ישמח, אך מי שמצבו דחוק וקשה לו – איך נכריח ונצווה אותו להיות שמח ועוד 'תמיד'?

בשביל ליישב את הדברים, נקדים כי עם ישראל - בנים של מלך מלכי המלכים, הם שונים משאר אומות בנקודת השמחה, בעוד שאומות העולם תולים את שמחתם בדברי הבל, תאוות ושאר מילי דשטותא שאינם באמת משמחים, עם ישראל צריך לשמוח בעצם היותו מזרע ישראל, עצם זה שאני יהודי – זה מספיק בשביל לשמוח.

השמחה - זה 'מחלה' מדבקת, כאשר אדם רואה אנשים שמחים, אנשים מלאים חיות, המצב משפיע עליו והוא נהיה חלק מהשמחה שלהם, ולכן כאשר אני שמח – זה לא רק בשבילי, זה בשביל האדם שעומד מולי - שאני חייב בשמחה שלו מדין 'ערבות' – ברגע שעוד יהודי יהיה שמח, אז המעגל נהיה יותר גדול.

תחשבו על מצב שכל היהודים יהיו שמחים – אין מילים לתאר את המצב....

מחקר הראה שזיהוי רגש של שמחה אצל אדם אחר, אפילו אם מדובר ביריב, גורמת, לעיתים באופן בלתי מודע, לעלייה בתחושת הביטחון ובסיכוי לבצע פעולות הנחשבות חיובית (השמחה משכרת גליליאו).

התפקיד של שתיית היין 'עד דלא ידע', הוא להביא אותנו למצב שאנחנו שמחים שמחה שאינה תלויה בדבר, אנחנו יוצרים מצב שהשמחה היא לא בגלל דבר מה, אלא כל האוירה זו אוירה של שמחה – כולם שמחים ורוקדים משמחה...

זה התפקיד שלנו בתור יהודים להאיר את שמחה מלב אל לב, מאדם לאדם, לא כאן המקום לספר לכם מה עובר על אח שנמצא לידינו מכל הבחינות – רוחניות וגשמיות, אם זה פרנסה, שלום בית, ילדים, נסיונות על גבי נסיונות שכבר רוב האנשים עייפים מאד, אבל 'השמחה שאינה תלויה בדבר' היא התרופה לכל. והיא זה שתביא אותנו לגאולה.

"אין ישראל נגאלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדוחק, ולא מתוך שאין להם מזונות - אלא מתוך עשרה בני אדם, שהם יושבים זה אצל זה, ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו - וקולם נשמע". (תנא דבי אליהו זוטא, פ"ד).

שמחת פורים - אילוסטרציה
הרב אורי זוהר זצ"ל: מחיי משחק לחיי תכלית ותוכן
החשיבות המרכזית שבדברי פינדרוס אודות בית המשפט העליון • טור דעה
כל אברך – נשק על ירך! מאמר מיוחד בעקבות הפיגועים בערים החרדיות
נעדרים במגזר החרדי: לא לוותר על אף יהודי • טור כואב
בבין הזמנים "כולנו נפגשים" בבית המדרש
מעון רה"מ הוא לא בית במשחק מונופול
מה עומד מאחורי מה שקורה בשמעון הצדיק
"הסערה בנגב מתחוללת בזמן שאנו כלל לא אמורים לטעת עצים"
הגר"ב שרייבר: תרבות יוון בדרך הלימוד
חג האורים • האור שמסתתר מאחורי היוונים והמתייוונים של 2022