נוהל 'איבריה כללית' והספינה שנתקעה בתעלת סואץ

האוניה שתקעה את התנועה בתעלת סואץ הכריזה על נוהל קיצוני בן 3,000 שנה. מי שלא ביטח את עצמו עלול לאבד מיליונים • משפטנים: ספק אם ההכרזה עומדת בכללי החוק

נוהל 'איבריה כללית' והספינה שנתקעה בתעלת סואץ

לפני מספר ימים הכריזו בעלי האוניה Ever Green אשר נתקעה בתעלת סואץ, וגרמה לפקק תנועה ימי חסר תקדים – על נוהל ימי חריף הנקרא 'אבריה כללית'.

לדברי עוה"ד אליס אברמוביץ, המתמחה בדין הימי – 'אבריה כללית', "היזק משותף" בעברית, הנו כלל ימי עתיק יומין, המוכר כבר למעלה מ-3,000 שנים, העוסק במצב שבו יש כורח להקריב מטען באמצעות השלכתו לים לנוכח מצוקה שאליה נקלעה האוניה, כאשר על הכף מונחים חיי אנשי הצוות, האוניה, הדלק, הציוד ושאר המטען.

במסגרת זו, נדרשים בעלי המטענים שבאוניה לשפות את מי שניזוק מהקרבת רכושו, או בגין הוצאות לא רגילות שהוטלו עליו – כתוצאה מסכנה כללית לביטחונם המשותף של האוניה, המטען ודמי ההובלה.

לדברי עו"ד אברמוביץ, הכרזה שכזו נעשית על פי רוב על ידי בעלי האוניה, וחוקיות המהלך מותנית במספר תנאים. בעלי האוניה הם גם אלה שגובים את העלויות מבעלי המטענים שלא ניזוקו – וזאת באמצעות הימנעות משחרור המטענים עד לקבלת מלוא התשלום הנדרש.

מפרשיות טריות מהשנים האחרונות סביב הפעלת הכלל העתיק, נאלצו בעלי מטענים לשלם עשרות אחוזים משווי מטענם על מנת לשחררו, ולעיתים אף למעלה מ-50% מערכו. בעלויות אלה, מסבירה עו"ד אברמוביץ, נושאות על פי רוב חברות הביטוח הימי. מי שלא ביטח את מטענו, עלול למצוא עצמו מחויב לשפות את המוביל הימי בסכומי כסף משמעותיים כתנאי לשחרור מטענו.

לדברי עו"ד אברמוביץ, היות ו- Ever Green היא ספינת ענק – ייתכן מאד שעלות מטענה נאמדת במיליארדי דולרים.

בפסק דין בעניין משנת ה'תשנ"א, סיכם בית המשפט בבריטניה את הנסיבות בהן מתקיים היזק משותף, וביניהן: סכנה קרובה וממשית המאיימת יותר מסכנת ים רגילה; החלטה מושכלת של רב החובל, העומד בפני שתי ברירות: אבדן כליל מול אבדה קלה יותר; מטרת הפעולה חייבת לתרום לבטיחות המשותפת של כל האינטרסים המצויים בסכנה, ולא, למשל, לטובת המטען בלבד או לטובת שלמות האוניה בלבד; ההקרבה או ההוצאה צריכות להיות בלתי רגילות, ובסיום ההקרבה – הספינה חייבת להינצל. בנוסף, הפעולה תוכר כ'איבריה כללית' אך ורק אם יוכח כי פעולתו של רב החובל הייתה נכונה וסבירה.

לדברי עוה"ד אברמוביץ - ספק רב אם בעניין Ever Green מתקיימים כל התנאים הללו. לדבריה, לא נראה כי צוות הספינה היה נתון בסכנת חיים; כמו כן, לא ברור אם פעולת הקברניט הייתה סבירה, ועל כך נערכת לבטח חקירה ימית ברגעים אלה ממש.

לדברי עו"ד אברמוביץ, פרשת Ever Green עתידה להשית עלויות כבדות על חברות הביטוח הימי, ועתידה לככב, ככל הנראה לאורך שנים - בבתי המשפט למשפט ימי.

ש: האם קיימות דוגמאות מאסונות ימיים שאירעו בעשור האחרון, ששם נעשה שימוש בנוהל הזה?

עו"ד אליס אברמוביץ: כן. זה כלל ותיק ויש המון דוגמאות. בב' שבט בשנת ה'תשע"ד, שריפה שפרצה על סיפון האנייה Yantian Express של חברת הספנות Hapag-Lloyd כילתה 198 מכולות, והוכרזה אבריה כללית, שהביאה להנצלת למעלה מ-3,000 מכולות נוספות.

מה עלולות להיות העלויות במקרה של תעלת סואץ על המשלח היחיד?

עו"ד אברמוביץ: אני עדיין לא יודעת מה היו עלויות ההנצלה במקרה של EVER GREEN (זה לא פורסם עדיין). אבל רק בשביל קנה מידה: עלויות ההנצלה של אוניית מארסק הונאם בשריפה בשנת ה'תשע"ח, נאמדה ב-42.5% מערך המטען ועוד 11.5% פיקדון, כך שבעל מטען עם מטען בשווי 100,000$ נאלץ לשלם 54,000$ כדי לשחרר את מטענו.

ספינת evergreen חוסמת את תעלת סואץ - הדמיית לוויין תלת ממדית

Jerry House Design

תופעת המדבור והבצורת • האיום העולמי
הרביזיה נדחתה: ח"כ אלכס קושניר נבחר ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
מהפך בתחום הבניה - בניה חסכונית, אקולוגית ופרקטית יותר
ליברמן: "מה שצפוי להעסיק אותנו במיוחד זו עליית המחירים החדה"
ליברמן: "לנהל את האירוע בצורה ממלכתית ואחראית"
בנק לאומי ישלם: גבו הון תועפות על מכתב התראה
אזהרה: אל 'תסדירו' את חשבון החשמל
ארצות הברית מציבה תנאים עבור חידוש הסיוע לאונר"א
נחשף: כסף ממשלתי אמריקאי שומש להפגיש ילדים למחבלים פלסטיניים
השפעת שינויים טכנולוגיים על שוק העבודה, אתגרים והמלצות