לפשט עקמימיות שבלב

גל השריפות בארץ השבוע, האסונות המתגלגלות ולא רק של הקורונה, אנשים שנאבדים ונמצאים גופות, טביעות בים, תאונות, וגל ההסתה בצידו, ומה עוד, וה' ירחם, אלו דברים לא רגילים, אולי הם יספרו לנו משהו ?

לפשט עקמימיות שבלב בימה - המעודכנים מעדכנים

אלקים ברא את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, אנחנו חושבים יותר מידיי על עצמנו, עסוקים בעצמנו, באים הדברים הגדולים האלו לומר לנו להיות עסוק בכל מה שלא קשור אלינו, ושאם אנו חושבים "עלינו" - יכול להיות במידה מסויימת שזה דבר פסול ...

בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

במקורותינו כתוב ש"רעמים" הם באים בשביל "לפשט עקמומיות שבלב", מה הכוונה לפשט עקמימיות, וכי ליבנו הוא עקום ?

כשה'רעם' מגיע הוא מגיע בקול רעש גדול, החלונות יכולים לרעוד, העמודי חשמל יכולים להנזק, כל אלה דברים שלא ניתנים להכלה, אנו הקטנים מכילים את זה ואת זה..,

בימה - המעודכנים מעדכנים

אבל כשבא לעולם דברים גדולים שבטבע האנושות לא יכולים להכיל, זה לומר לנו להוציא אותנו מעצמנו ומכל מה שאנו רגילים בתור בני אדם, וחשבנו שהשמים שזה דבר גדול מאיתנו - לא קשורים אלינו.,

הרעמים באים מכיוון השמים שחשבנו שהם לא קשורים אלינו, ליבינו התעקם מהשמים, לכיוון שלנו, ונעשה קשה, וכל הדברים הגדולים האלו באים לרכך את הקושי שלו וליישר אותו בחזרה לשמים.,

השר הרב אריה דרעי: צר לי על עצמי, מרגלית יקרה היתה בינינו
ואם הכל היה סתם...
מזווית רפואית "קורונה בישראל" - זה משהו אחר! מכנות ההנשמה שהביאו הם מיותרות
ראש מועצת בנימין:"תכנית המאה חייבת לעבור שינויים"
התשובה בפרשה: האם לעשות ביטוח על ישיבת פונביז'?
ימים נוראים: הקשר בין כ' סיון ליום הכיפורים
"סין זה לא סמבטיון" - מותר ללכת עם מסיכה בשבת
דיון: כיצד נחזור לחיים רגועים?
מכתב לבחור הישיבה ב'קפסולה' - 'הרגע של הגיבור'
קורונה - האם לומדים תוך כדי תנועה ???