הראב"ד תוקף: עדיין קול המוות נמצא בחלונינו אך ממהרים הם להפעיל תחבורה ציבורית

ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א תוקף את פתיחת התחבורה הציבורית בשבת קודש למקומות הבילוי בין דבריו אמר שזהו ההוכחה למה שאמר מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל שמטרת הציונים בהקמת המדינה אינה אלא להעבירנו על הדת רח"ל

הראב"ד תוקף: עדיין קול המוות נמצא בחלונינו אך ממהרים הם להפעיל תחבורה ציבורית הראב

השבוע הודיעו כמה ראשי ערים בארה"ק, כי החל משבת זו פרשת שלח יחזרו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש בפרהסיה ה"י וזאת לאחר תקופה ארוכה בה הקווים היו מושבתים בעקבות נגיף הקורונה.


ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א תקף את פתיחת התחבורה הציבורית בשבת קודש למקומות הבילוי בדברים שאמר לתלמידיו.


עדיין קול המוות נמצא בחלונינו, ולא באנו עדיין למנוחה, והם עצמם עדיין לא החזירו את כל כלי התחבורה, אך מ"מ ממהרים הם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש - לפתות אנשים לחלל שבת קודש בנסיעות חינם למקומות בילוי ה"י.


וזהו ההוכחה למה שאמר הגר"ח מבריסק זצ"ל שנים רבות לפני הקמת המדינה, שמטרת הציונים אינה להקים מדינה אלא להעבירנו מעל הדת, והקמת המדינה אינה אלא היהי תימצי כדי להעבירנו על הדת רח"ל ולעשות מעם ישראל "עם ככל העמים וגוי ככל הגויים" ה"י - שאינם יכולים לעשות כן אלא על ידי שלטון, וכפי שהוכח כעת שממהרים להפעיל חילולי שבת מהרגע הראשון שיכולים לכך, ובעוה"ר אלפים עלולים להתפתות לחלל שבת קודש מחמתם.


והנה שבת קודש היא חיינו, ובה תלוי כל עיקר יהדותינו, שהרי היא אות ברחת שאנחנו מאמינים בקב"ה, והמחלל שבת הרי הוא ככופר ביסוד הדת ודינו כעכו"ם , ודור דור מסרנו נפשינו על השבת, ובזמנינו שהם רוצים לעקור אותנו

מהשורש שלנו - על ידי עקירת השבת מערי ישראל, הרי מחויבים אנו למחות כנגדם, ולהשמיע את זעקת השבת - שבא תלוי כל יהדותינו.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אלדשטיין: השומרים על כללי הזהירות יהיו בריאים בעז"ה
רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום
סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?
הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?
יומא דהילולא: האדמו''ר מקופישיניץ
"תקופת תמוז" זהירות בשתיית מים
פינת הסגולה: סגולות לבריאות ורפואת העיניים
פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש
מעמד 'חומש סעודה' בת"ת תפארת שלום במודיעין עילית