עצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאב"ד • גלריה

ביום חמישי האחרון התאספו מאות יראים ושלמים מתושבי עיר התורה ביתר עילית בראשות אדמור"י ורבני העיר. לעצרת הספד על סילוקו של גאב"ד ירושלים זצוק"ל בעל שערי ...

עצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאב"ד • גלריה עצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאב

ביום חמישי האחרון התאספו מאות יראים ושלמים מתושבי עיר התורה ביתר עילית בראשות אדמור"י ורבני העיר.

לעצרת הספד על סילוקו של גאב"ד ירושלים זצוק"ל בעל שערי טוביה, העצרת התקיימה בבית המדרש הגדול של קהילת פרושים בגבעה A בעיר.

דברי פתיחה נאמרו ע"י הרב רפאל שטרנבוך רב ומו"ץ בעיר.

ראשון הנואמים היה ר' חיים ווייס מרא דאתרא וגאב"ד ביתר אשר בקול בוכים ביכה את סילוקו של האדם גדול בענקים האדם אשר השלים כל חלקי עבודתו עלי אדמות בג' עמודי עולם.

לאחריו נשא דברי הספד בדמעות שליש ובבכי תמרורים תלמידו המובהק של רבינו זי"ע.

ה"ה ר' שמעון יצחק שלזינגר חבר הביד"ץ העדה החרדית ורב קהל אנשי ירושלים אשר עורר את העם לבכות על אדם הכשר ועל רב רבנן אשר בגדלותו העמיד הדת על תילה והרחיב בהליכותיו ומשנתו של מרן.

לאחמ"כ הספיד ר' מתתיהו דייטש רב שכונת רמת שלמה ומו"ץ בהעה"ח.

אשר דיבר בגדלותו של הרב והביא מימרות מחז"ל בענין הסתלקות הצדיק.

עוד הספיד משמשו בקודש ויד ימינו הרב חיים יהודה הולצמן.

אשר הביא עובדות והליכות בקודש זכרונות הוד ממה שזכה לחזות מלפני ולפנים בעת שזכה לעמוד על משמרתו לשמש את מרן במסירות.

כן פיארו את המעמד מרנן חברי הביד"ץ ביתר

הגאוה"צ:

ר' חיים מן ההר ראש ישיבה הגדולה ביתר עילית

ר' חיים אקרמן רב ביהמ"ד בית משה

ר' משה שיינברגר מרבני ומנהיגי קהילת המתמידים

ר' אליעזר צבי טויב אב"ד קאלוב בעיר

ר' חיים מאיר קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק

ר' דוד יצחק מנדלבוים רב קהילת דרכי תורה בעיר

ר' יהושע יודלביץ רב קהל הפרושים

ר' אברהם שטרן רב קהילת יוצאי אמריקה בעיר

ר' משה טוביה ווייסברגר אב"ד בודפסט בעיר

הגרמ"י הגר רב קהילת עטרת צבי

המגיד מישרים ר' משה וויינבאך

עצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאבעצרת הספד רבתי בביתר עילית להסתלקותו של הגאב
מדוע רצה אחי היבם בפומבדיתא לפסול את היבמה? • דף היומי
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
הושלמו ההכנות לקראת שני ימי ראש השנה במוסקבה | גלריה
הבעל תוקע של הבעל שם טוב | סיפורי הבעש"ט | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פ
להתבונן בגדולת הבורא! שיעור מרתק מאת הרב ישראל משה שליט"א
הבטחות אחרית הימים | הרב יחזקאל צמח שליט"א
מסר קצר לראש השנה תשפ״ג • הרב אשר וייס
עבירה גוררת עבירה • פרשת נצבים • צפו