אבל בויז'ניץ: הלך לעולמו הרה"ח ר' לייב בער שמעונוביץ ז"ל

אבל בחצר הקודש ויז'ניץ: הלך לעולמו הרה"ח ר' לייב בער שמעונוביץ ז"ל, מזקני מראשי המשוררים לבית ויזניץ עשרות בשנים

אבל בויז'ניץ:  הלך לעולמו הרה"ח ר' לייב בער שמעונוביץ ז"ל רבי לייב בער שמעונוביץ ז''ל

מחצר הקודש ויזניץ נעקרה בשעה האחרונה דמותו של חסיד ותיק ירא שמים אשר היה מקושר בלו"נ לרבוה"ק לבית ויזניץ ויבלחט"א בקשר אמיץ וחזק אל מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א אשר זכה והיה מהמחזירים עטרת ישראל לישנה בהחזרת כס ההנהגה לידי צור ישרא"ל כאוות חפצם של רבוה"ק מאורי אור אבירי השולשלת.

המנוח ז"ל היה מראשי המשוררים לבית ויזניץ זה עשרות בשנים עוד מימי קדם תחילת בניית החסידות כאן בארה"ק בצל בעל האמרי חיים זיע"א אשר אהב לשמוע קולו בכל עת ועידן, ומסופר לא אחת שנקרא בבהילות אל בית האמרי חיים וביקשו להנעים ולהיטיב עם זמירות שירות ותשבחות למלך ק-ל חי. בחזקתו המשיך עוד עשרות בשנים כאשר זכה כל שבוע לזמר 'מנוחה ושמחה' בשולחנות הטהורים, וכן בימי החנוכה ובימי שמחה בצל הקודש.

שיא חזקתו היה לעמוד לימין קודשם של אדמור"י החסידות בעת עברם לפני התיבה בימים הנוראים, אשר תאוות כל חסיד להיות סמוך ונראה לצל הקודש זכה הוא לעמוד לצד התיבה לפני כל הבנים והנכדים, ולסייע לרבי בשירת התפילות. בשנים האחרונות על אף שמרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א לא הצטרך לעזר וסיוע, אולם בחר בו שימשיך בחזקתו לעמוד על משמרתו, ואף דאג שיכבדוהו כערכו הרם.

הרה"ח ר' לייב בער ז"ל לא ישכח לנצח, המון מזמירותיו מזמרים בכל החצרות ואת טיב אוצרו בל ישכח לעולמים. יש לציין כי היום, כ''ז שבט חל גם היארצייט של ראש המשוררים לבית ויזניץ, הרה"ח ר' בנימין זאב הרטמן ז"ל.המנוח, ובעל היארציייט היו ידידים בלו"נ כל השנים.

המנוח הותיר אחריו משפחה זרע ברך ה' ההולכים בדרך התורה והחסידות. הלווייתו תתקיים בשעות הקרובות מביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ לבית החיים ויזניץ.
ת.נ.צ.ב.ה.

המנוח עם האדמו
ירושלים: רגל של ילד חרדי נתקעה באופניים
פתיתים שחורים קלים נחתו מהים בחלק מחופי ישראל
בית שמש: בלב השכונה החרדית ילד נעקץ מעקרב
ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק
צפו: כשאפי מנסה להירדם בסוכה
בעוד שבוע: כך ישתנו ההגבלות על הטיסות לחו''ל
אושר: פטור מבדיקת PCR למחלימים מקורונה ב-3 החודשים האחרונים
תיעוד של ערב חג: שוק ארבעת המינים בקרית גת • גלריה
לקראת סוכות: בקיבוץ עין גב האיצו את קטיף הלולבים
עשרות אלפי חבי בידוד יחלו לקבל מסרונים מהמשטרה