רק דבר אחד נוסף – ואתה מוכן ליום הכיפורים • צפו

הרב אליהו רבי: רק דבר אחד נוסף – ואתה מוכן ליום הכיפורים

רק דבר אחד נוסף – ואתה מוכן ליום הכיפורים • צפו

שלום וברכה מורי ורבותי!

ומחר ערב יום הכיפורים!

שיעורי הבית האחרונים שלנו – בחרנו את בית הכנסת הנכון, נצמדנו לגדולי ישראל האמיתיים, וכיום אנו צריכים לנקות שולחן בטרם מגיע יום כיפור.

אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי: "על העבירות שבן אדם לחבירו אני לא מתכנן לכפר לך ביום הכיפורים, אלא רק על עבירות שבינך לביני" (יומא פ"ה ע"ב).

עבירות של בן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מוחל ביום הכיפורים, למי ששב בתשובה.

אבל אם פגעת בחבר, או חס ושלום יש בידך ממון של חבר, אין סיכוי שיום הכיפורים יכפר לך. ואם תתחנן ותבכה, ואם תצום שבוע שלם – זה לא יעזור!

הקדוש ברוך הוא אומר: "קודם כל לך ותרצה את חברך, ורק לאחר מכן תבוא ותבקש ממני מחילה".

בשעות האחרונות הללו, יום לפני יום כיפור, כל אחד מאיתנו פותח את ספר הטלפונים, ומחפש דווקא את אותם האנשים שהוא לא יצר איתם קשר לאחרונה.

את אותם האנשים שהיה איזה שהוא דבר בשנה האחרונה - או בשנים קודמות - בינו לבינם.

את אותם האנשים שיש בידו משהו שאולי שייך להם, או שלפחות הם חושבים ששייך להם.

יוצר איתם קשר טלפוני, ואם צריך, אפילו פגישה של פנים מול פנים. מתנצל על העבר, מתחייב לפתוח דף חדש, ורק אז ניגש לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים.

יש כאן יותר מדאי על כף המאזניים: הפרנסה, הבריאות, הנחת. כל כך הרבה דברים שחבל שנפסיד אותם בגלל בעיה קטנה, או חוסר נעימות בינינו לבין מישהו שבעבר לא זכינו לסיים איתו בצורה טובה ויפה.

אולי היית הבוס שלו, אולי הוא היה הבוס שלך, אולי מדובר בשותף, אולי בחברים מהעבודה והלימודים.

לא משנה במה מדובר, קח את כל שמות בני הידידים ובני המשפחה, תעבור אחד אחד. וגם מי שאתה מסתפק אם סיימת איתו טוב או לא, תרים אליו טלפון, תבקש ממנו סליחה מחילה וכפרה, תבהיר לו עד כמה אתה אוהב אותו, ותכנס ליום הקדוש הזה כאשר אתה כלי קיבול שלם וראוי לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא.

גם חור קטן בכלי, מאבד כל ערך של תוכן שיוצקים לתוכו.

בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו!

רק דבר אחד נוסף – ואתה מוכן ליום הכיפורים | הרב אליהו רבי

הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין