"איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים": ליברמן מאיים על הגר''ד לאו

שר האוצר ויו"ר מפלגת ישראל ביתנו העביר מכתב לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בו הוא דורש לבטל את דרישותיו של הרב הראשי החפץ בשמירת היהודות בהליכי הגיור. ב...

"איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים": ליברמן מאיים על הגר''ד לאו שר האוצר אביגדור ליברמן

שר האוצר ויו"ר מפלגת ישראל ביתנו העביר מכתב לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בו הוא דורש לבטל את דרישותיו של הרב הראשי החפץ בשמירת היהודות בהליכי הגיור. בנוסף, איים ליברמן בעצמו על הגר''ד לאו כי אם לא יכנע לדרישותיו ייתכן כי יחלו בהליכים לפטר את הרב הראשי ממשרתו.

ליברמן כתב: "אתמול התפרסמה ידיעה בכלי התקשורת שלפיה שיגר הרב הראשי לאו מכתב לראש הממשלה שבו הוא מודיע כי אם יקודם מתווה הגיור ואם תופסק או שלא תחודש כהונתו של ראש מערך הגיור יאלץ הרב הראשי להסיר את אחריותו מכל הנעשה במערך הגיור ויפסיק מידית לאשר את תעודת הגיור הניתנות על ידו במסגרת תפקידו".

יו''ר ישראל ביתנו טען כי: "ראוי להסב את תשומת הלב ולהזכיר כי הרב הראשי לישראל פועל מכוחו של חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"מ-1980 ומכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול וכי הרבנות הראשית היא יחידת סמך במשרד לשירותי דת. ראש מערך הגיור איננו נבחר ציבור אלא פקיד בכיר בשירות המדינה והציבור וההחלטה על הארכת כהונתו או הפסקתה נתונה בידי הרשויות הממלכתיות המוסמכות".

שר האוצר האשים את הרב הראשי: "התניית המשך כהונתו של ראש מערך הגיור בהמשך החתימה על תעודות הגיור היא איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים. כהונתו של הרב הראשי ותפקידיו באו בשירות הציבור על פי הקבוע בחוק, ועל הרב הראשי מוטלת החובה למלא את תפקידיו כל עוד הוא מכהן בכהונתו".

עוד איים ליברמן על הרב הראשי: "אם אכן ימומש האיום המתואר והרב הראשי יימנע מלחתום על התעודות ובכך יעכב את השלמת הליכי הגיור, תהיה בכך פגיעה של ממש בציבור הישראלי ובמיוחד בחיילי צ.ה.ל, בבני העדה האתיופית ובמבקשים להתגייר. פגיעה בציבור האמור, בשל אי הארכה או הפסקת כהונה של פקיד בכיר, איננה מוצדקת והיא מהווה התנהגות שאיננה הולמת את מעמדו של הרב הראשי והיא עלולה להגיע לכדי נקיטת הליכים לסיום כהונתו".

לסיום דרש ליברמן: "לפיכך מתבקש הרב הראשי לישראל למלא את תפקידיו ואת הנובע מכהונתו הרמה בלא קשר לשאלת הארכת הכהונה או הפסקת הכהונה של ראש מערך הגיור. שאם לא כך לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים המתחייבים מהתנהגות שאינה הולמת את כהונת הרב הראשי לישראל".

הרה
נחשף: הצעת החוק שתעגן את סמכויות בן גביר
הושג סיכום תפקידים בין הליכוד לש״ס
תנאים של חיבה: תמונת המצב של הקואליציה המתגבשת וארה"ב
יהדות התורה והליכוד חתמו על הסכם בנוגע לתפקידים
ראש הממשלה לשעבר בנט החליט: "לנקות את הרשת"
אביו של טירן פרו שנחטף בג'נין: "אנחנו צריכים פה משילות"
גנץ לגלנט: אתה תהיה שר ביטחון סוג ב'
יריב לוין: "רוצה ששופטי העליון ייבחרו על ידי הכנסת"
גנץ דחה את בקשת בן גביר לבקר את החייל שנשלח למחבוש
הרמטכ"ל ונתניהו תוקפים את בן גביר: להשאיר את צה"ל מחוץ לפוליטיקה