סאדיגורא ופיטסבורג בביקור אצל האדמו"ר מצאנז • תיעוד

כ"ק האדמו"רים מסאדיגורה ופיטסבורג שליט"א בביקורים במעון הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א • תיעוד

סאדיגורא ופיטסבורג בביקור אצל האדמו"ר מצאנז • תיעוד האדמוהאדמוהאדמוהאדמו
קריאת הפרשה: והפעם בטעמים תימניים • הצטרפו:
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על פרשת וארא
הרבי מויזניץ' ניחם את בני העסקן ר' אליהו יצחק ליבוביץ
רב חזקיהו יוסף קרלינשטיין - פרשת וארא
הלכה יומית: מהו המקור לדין לבישת הכיפה?
הדף היומי: מסכת פסחים דף נ''ה
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על הכרת הטוב
הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל
גלריה: טיש אצל אוז'רוב לכבוד הילולת ה"אש דת"
הרב עמאר - פרשת וארא תשפ"א