בין סכנת המגפה לפטיש הרודן

חיסון לנגיף הקורונה שהופיע לאחרונה עורר שיח ציבורי רב - תקוה ואכזבה בו זמנית אצל אנשים שונים, ומהווה המשך ישיר לערבוביית הדעות בנוגע להנגיף בכלל

בין סכנת המגפה לפטיש הרודן

סיפור לא פחות בעיתי קרה בעיר מינסק בירת בלארוס, בה אחת הקהילות ביודעין הזמינה חזן ובעל תוקע עם משפחתם מישראל לבלארוס. לא מדובר בחסידי ברסלב שהגיעו טרם הדרישה של השלטון המקומי לחייב את כל הישראלים בבידוד וששהו אצל רב פימה בפינסק או בהומיל במקום שסודר על ידי יוסף ז'ולודיב.


הגעתם של אותם הישראלים סיכנה את חיי היהודים הבאים להתפלל הן מסכנת הדבקות והן מסכנת קנס כבד מאוד שקהילה היהודית לא יכלה לשאת. לאור זאת פנו אל הגר"ד לאו שליט"א אשר התיר פנייה לשלטונות - דבר שבסוף לא נעשה בפועל.


יהודי המקום נמנעים מלהאשים מישהו בהדבקות אל מציינים את העובדה שראשון המאושפזים מבין מתפללי בית הכנסת אושפז כעבור כשבועיים מהגעת אותם האנשים. אנשים שחלו בקורונה, כולל אברך הדואג לצרכי דת של קהילה המזמינה, היו בקרבה אליהם ובקשר מתמיד איתם. כלך רבים מהקהילה נדבקו וארבעה מהם נפטרו ר"ל. כך עולה מהפרסום הרשמי של הקהילה.


קהילה בעיר ניז'ני נובגורוד בראשות הגר"ש ברגמן שליט"א מלכתחילה נקטה בצעד על פיו רק הצעירים שלא נמצאים בקבוצת סיכון יבואו לתפילות, ואילו הזקנים יקבלו מהקהילה את כל הנדרש בבתיהם. צעדים דומים נקטו עוד הרבה קהילות וכל מקום לפי האפשריות העומדות לפניהם.


מוגשת לפניכם התכתבות בענין הצעדים כנגד מפרי הנחיות הקורונה עכב שאלתו של אחד מחברי הקהילה - האם חל חיוב דיווח לשלטונות? האם יש דין מוסר? האם יש דין מכה לחברו או המציק לציבור?

התארגנות לתפילה במרחב הפתוח - יום כיפורמכתב תשובה הרב לוי ריץ'מכתב הרב ריץ' לרב דוד לאומכתב תשובה הרב דוד לאו לרב ריץ'
הדף היומי מסכת פסחים דף צח
'בימים ההם בזמן הזה': הגר''ע יוסף בקריאת המגילה • צפו
על מה אתה צריך להילחם? • חג פורים • צפו
בימים כתיקונם: חסידויות בפורים • צפו
רוסיה: קריאת המגילה על ידי הרב הראשי
פרשת תצווה: האם צריך לכבות את האור בבית לפני שמדליקים נרות שבת
הדף היומי מסכת פסחים דף צז
הרב מיכאל לסרי - מגילת אסתר
דבר תורה לפרשת תצוה מח"כ בוסו
המתכון היחיד לשלום בית • צפו