הופץ תזכיר החוק שיעגן את סמכותם של בתי המשפט הקהילתיים

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, מברכת על הפצת תזכיר החוק לתיקון חוק סדר הדין הפלילי, שיעגן את סמכותם של בתי המשפט הקהילתיים

הופץ תזכיר החוק שיעגן את סמכותם של בתי המשפט הקהילתיים אולם בג

פרויקט בתי המשפט הקהילתיים הוא פרויקט שמטרתו לתת פתרון למי שכשל בביצוע עבירות, מתוך תפיסה שפתרון כזה יוציא אותו מהמעגל העברייני ויוביל להשתלבותו בחברה. בהתאם להחלטת ממשלה 1840 הוטל על הנהלת בתי המשפט להקים את בתי המשפט הקהילתיים. בשלב הפיילוט שהחל בשנת 2014 הוטל ריכוז הפרויקט על ארגון ג'וינט-אשלים וזאת במסגרת השותפות בין ארגון הג'וינט לממשלה בה מקבל על עצמו הארגון פיתוח תוכניות חדשות על פי מדיניות הממשלה עד להטמעתן במדינה. כל הגורמים המעורבים פועלים מזה מספר שנים, על מנת להתניע ולהטמיע את הפרויקט הזה בהדרגה בבתי המשפט בכל אחד מששת מחוזות השיפוט.

ככלל, ההליך אינו מתאים לעבירות חמורות במיוחד, אשר צפויות להסתיים בגזר דין הכולל מאסר משמעותי. עבירות הנדונות בבית המשפט המחוזי אף הן אינן נדונות בבתי המשפט הקהילתיים. אוכלוסיית היעד המרכזית להליכים בבית המשפט הקהילתי היא עוברי חוק אשר שבים ומבצעים עבירות רכוש, חומרים אסורים ואף אלימות ושבים ומרצים בכל פעם מחדש עונשי מאסר קצרים יחסית בהיעדר הליך משקם ופתרון מקיף ושלם למצוקותיהם.

בשלב זה, הפרויקט פועל כתכנית ניסיונית בשותפות בין גורמי התביעה, הסנגוריה, הנהלת בתי המשפט ושירות המבחן בריכוז הג'וינט. נשיאת בית המשפט העליון רואה בתכנית זו אחד הפרויקטים החשובים והמשמעותיים המקודמים במערכת, ולאחרונה אימצה את המלצות הצוות הבינמשרדי לבחינת מיסודם של בתי המשפט הקהילתיים. הצוות המליץ על העברת ניהול הפרויקט באופן מוסדר, שיטתי ומובנה לידי הנהלת בתי המשפט. עוד המליץ הצוות על מינוי נשיא לבתי המשפט הקהילתיים וכן על הקמת יחידה חדשה בהנהלת בתי המשפט שתהיה אמונה על הנושא. מינוי הנשיא עוגן בתזכיר החוק שהופץ, ולעת הזו מונה נשיא בתי משפט השלום במחוז ירושלים, השופט אביטל חן, כממונה על ההקמה ועל העברת ניהול בתי המשפט הקהילתיים לידי הנהלת בתי המשפט.

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות: "במסורת היהודית קיימת אמרה המצוטטת רבות וההולמת מאוד את ימי חג החנוכה המתקרב ולפיה "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך". אמירה זו מבקשת להעלות על נס דרך חיים של בחירה יומיומית ובלתי מתפשרת בצד המואר, למרות כל הקושי. זוהי אם תרצו תמצית העשייה המופלאה של פרויקט בתי המשפט הקהילתיים. ייחודו של בית משפט זה הוא בשילוב הכוחות של הגורמים השונים המציבים בפני העבריין מכלול של פתרונות בתחומי האבחון, השיקום, השיפוט והענישה ככל שהוא מסוגל ומעונין לשוב לדרך הישר, אף שעבר לא מעט עבירות. במידה רבה מדובר באנשים שמסיבות כאלה ואחרות איבדו את הדרך ועלינו מוטלת החובה לאפשר להם לשוב".

האבא מתחנן: תעשו דבר טוב בשביל הבן ואימו המאושפזים
המשנה ליועמ"ש: "רשות מקומית אינה רשאית לעשות דין לעצמה"
8,000 ש''ח: שוד בנק באשדוד
בן 30 התחשמל למוות בביתו בנתיבות
החל ממחר: הפחתת עומס במחסומי המשטרה
לכבוד הילולת ה'בבא סאלי': סגר על הציון
הובא למנוחות: שלדון אדלסון נקבר בירושלים
חבר המועצת הירושלמי: להרוס את בתי הכנסת הלא-חוקיים
מכבל חשמל: צעיר התחשמל למוות
זעזוע בחריש: ראש העיר הדתי יוזם חילול השבת בעיר