גלריה: מעמד החלאקה לנכד האדמו"ר מקראלי זצ"ל בבתי האדמורי"ם

במעמד מרומם התקיימה באתרא קדישא מירון שמחת החלאקה לנכד אדמו"ר מקראלי זצ"ל הילד יניק וחכים יצחק צבי משה ני"ו הקרוי על שמו, בן לחתנו ר' מאיר גרויז בן המשפ...

גלריה: מעמד החלאקה לנכד האדמו"ר מקראלי זצ"ל בבתי האדמורי"ם המקובל הרב גמליאל רבינוביץ מברך את ילד החלאקה משה גרויז נכד האדמור מקראלי זצלחלאקא במירון חלאקה לבן גיסו של הרב מאיר גרויזחלאקה במירוןחלאקה במירוןחלאקה במירון

במעמד מרומם התקיימה באתרא קדישא מירון שמחת החלאקה לנכד אדמו"ר מקראלי זצ"ל הילד יניק וחכים יצחק צבי משה ני"ו הקרוי על שמו, בן לחתנו ר' מאיר גרויז בן המשפיע רבי זלמן גרויז מרבני אשדוד. בין עורכי תספורת החלאקה במירון נראו גם האדמו"ר מספינקא ארה"ב והאדמו"ר מזידיטשוב פ"ת.

כן התקיימו מעמדי חלאקה אצל האדמו"ר מבעלזא האדמו"ר מסאדיגורא, האדמו"ר מקראלי, האדמו"ר מצאנז זימגראד, המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ, רבי מרדכי מוזס אב"ד קראלי ב"ב, הרב יהודה פרנקל מזלוטשוב ורבי צבי רוזנטל דומ"צ קרית הרצוג.

האדמור מבעלזא בחלאקה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"