הילולת צדיקים: רבנו יונה החסיד זצ''ל

רבנו יונה החסיד היה מגדולי הראשונים מחבר חידושים למסכתות, ומחבר ספר המוסר 'שערי תשובה' • שימש כרבו של הרשב''א

הילולת צדיקים: רבנו יונה החסיד זצ''ל שערי תשובה של רבנו יונה זצ''ל

מגדולי התורה בזמנו ומראשוני ההוראה אחות אביו ר' אברהם, היתה אמו של הרמב"ן ובתו של רבנו יונה, היתה כלתו אשתו של רבי שלמה תלמידם של רבי שלמה ממונפלייך ורבי שמואל ב"ר שניאור.


רבנו יונה הרביץ תורה בטולידה שבספרד והעמיד תלמידים הרבה מהם גדולי ההוראה עם תלמידיו נמנה הרשב"א בנוגע לרבותיו ישנם חלוקי דעות אולם בספר היוחסין מובא שהיה תלמיד מובהק להרמב"ן.


כתב ביאור להרי"ף ונדפס על מסכת ברכות כן חיבר ספר היראה ושערי תשובה המלאים קדושה וטהרה פרישות וחסידות לחם בעוז נגד העוסקים בפילוסופיה ובחכמות אחרות וצוה לבער את הספרים האלה.


כמו כן, חיבר פירוש על מסכת אבות ועל ספר משלי על חיבורו זה כותב 'רבנו בחיי 'בהקדמת פירושו על התורה אודות רבנו יונה: "ומפירושי אחד קדוש, מדבר נכבדות ונכוחות, אזכיר במקומות בראשי הפתיחות, הוא איש אלוקים בתורה, עמוד ופינה, הוא הרב הגדול רבינו יונה ז"ל דבריו אשית עטרת פז לראש להחיות את נפש". רבנו יונה נפטר בח' בחשוון ה'כ"ד.


(הרב דוד הלחמי ז"ל חכמי ישראל ב"ב תשס"א ע' ג')


גדולתו:

רבנו יונה נודע כבעל חריפות ולמדן עצום בעולם התורה. רבנו יונה כתב חידושים לכמה מסכתות, אך כיום נשאר רק חידושיו למסכת בבא בתרא הנקרא בשם "עליות דרבנו יונה". בחיבור עצמו מעלה רבנו יונה דיונים מעמיקים על סדר המסכת, סוגיה אחר סוגיה. בסוף כל דיון מביא רבנו יונה את מה ש"עלה בידנו", הכוונה היא לפרטים אותם פוסק רבנו יונה להלכה, ומכאן גם שמו של החיבור.


כמה מתלמידיו כתבו חידושים על מסכתות שונות שרובו או כולו ממנו, וקרויים בשם חידושי תלמידי רבינו יונה ובקצרה תר"י. הרשב"א והרא"ש מרבים לצטט מחידושיו גם למסכתות נוספות.


חיבר ספר מוסר הנקרא "שערי צדק" אשר רובו אבד ונשאר ממנו הספר "שערי תשובה". חיבר פירוש על ספר משלי, וכן חיבר פירוש על מסכת אבות שהוא פירוש ארוך יחסית לפירושי רש"י ורמב"ם.


שערי תשובה ספר הלכה:

סיפר הרב שמעון יוסף מלר: "בחודש תמוז התשנ"ט, בהיותי בעיר לוגאנו בשווייץ שמעתי מהאדמו"ר מביאלה שליט"א כפי שהוא שמע מהגאב"ד דפוניבז' רבי יוסף כהנמן זצ"ל: פעם אמר מרן החפץ חיים זצ"ל שספר שערי תשובה אינו רק ספר מוסר אלא הוא ספר הלכה".


(הרב שמעון יוסף מלר עובדות והנהגות לבית בריסק ירושלים תש"ס ח"ג ע' קכ"ד), הכתבה נערכה בעזרת wikipedia.


הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי
ברדק: כשאפי מנסה לבנות סוכה בעצמו
מבצע "מצווה על גלגלים": סוכת האמבולנס הנודדת של מד"א חוזרת
לקראת חול המועד: היכונו לברכת הכהנים והקפות שניות בכותל
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק האזינו התשפ"ב
מפתיע: האם כלבים אוהבים לאכול תפילין?
מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו