"קרבנות ציבור": נשיא המועצת שיגר איגרת ניחומים

נשיא המועצת מרן הגר״ש כהן באיגרת ניחומים למשפחות ההרוגים באסון מירון: "דווקא בזמנים קשים אלו עלינו לקבל באהבה דין שמים ואין אנו יודעים חשבונותיו של מקום"

"קרבנות ציבור": נשיא המועצת שיגר איגרת ניחומים חכם שלום כהן

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שיגר אתמול איגרת ניחומים אישית לכל המשפחות ששיכלו את יקירם באסון הנורא בל״ג בעומר במירון. 


בפתח האיגרת הביא מרן את דברי הפסוק במגילת איכה אשר ביטאו גם את רחשי ליבו בעקבות האסון הכבד: "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי".


"בלב דואב וכואב על האסון הנורא אשר פקד את כל בית ישראל ביומא קדישא דהילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א על מ"ה קדושים וטהורים קרבנות ציבור אשר עלו בסערה השמימה בבואם לשפוך שיח ותחינה לפני קודשא ב"ה על הציון הקד' במירון".


בהמשך מכתבו מביא מרן דברי ניחומים למשפחות ההרוגים: "הנני בזה בדברי ניחומים למען הכלל והפרט ע"פ דברי הגמ' בסוכה מה': "ואמר חזקיה אמר ר' ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי 'יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה'. זכותו וגדולתו העצומה של רשב"י גבוהים וחשובים ביותר בפני קודשא בריך הוא עד שמסוגלין בכוחם לפטור את כלל ישראל מן הדין ואין אנו יודעים חשבונותיו של מקום. ודווקא בזמנים קשים אלו עלינו להתחזק יותר באמונה ולקבל באהבה דין שמים, וכל אחו"א יקבל ע"ע לעשות ולקיים 'ויהיו כל מעשינו לשם שמים' לכב' יתברך, להרבות באהבת חינם האחד אל רעהו ולהוסיף עוד ועוד בלימוד התורה הקד' שהיא אגוני מגנא ואצולי מצלא ויהיה זה לכבודו ולעילוי נשמתו הטהורה של המנוח ולא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו ובנחמת ציון תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".


את מכתבו מסיים נשיא המועצת בברכה: "ונזכה בקרוב לגאולת עולמים ויקוים בנו הפס' "הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך" וגו' בביאת גואל צדק בב"א".

 

‎החותם בנחמת ציון וירושלים

בימה - המעודכנים מעדכנים
הדף היומי מסכת יומא דף לח
תיעוד: יו"ט שבועות בחצר הקודש סאווראן‎
מרן ראש הישיבה: "נחפשה דרכינו ונחקורה" • צפו
מרן רה"י בשיחה מיוחדת בעקבות המצב הביטחוני והאסונות • שידור חוזר
הדף היומי מסכת יומא דף לז
רבותנו תקנו לנו ברכות לכל המצוות • הלכה יומית
שְׁלַח רְפוּאָה שְׁלֵמָה: התפללו לרפואת הפצועים באסון הפרנצ'עס
קורע לב: הרוגי האסון מובאים למנוחות
טיש נעילת החג בחצר הקודש סאדיגורה • צפו
הכנסת ספר תורה בקהילת המתמידים • תיעוד מלא