האב"ד החסידי בסיכום להלכות תשעה באב

סדרת פסקי תשובות לקראת צום תשעה באב מהאב''ד, הגאון רבי דוד צבי שנעעבאלג שליט"א, ראש "בד"ץ גלאט הכשרות"

האב"ד החסידי בסיכום להלכות תשעה באב אב''ד זידיטשוב, הגאון רבי דוד צבי שנייבלג שליט''א

אב''ד זידיטשוב הגאון רבי דוד צבי שנעעבאלג שליט''א העלה שורת פסקים בנוגע לצום תשעה באב שיחול השנה במוצאי השבת. ברשימת הפסקים מתייחס האב"ד לדינו של חולה קורונה וכן אדם שאינו יכול לצום כיצד יעשה הבדלה לפני האכילה.

בסדרת תשובות לתשעה באב כותב האב''ד כי, לגבי הצום כל מי שיש לו בעיה רפואית בזמננו שחלה בנגיף הקורונה, יש להתייעץ עם מורה הוראה, חוץ ממקרה של ספק פיקוח נפש. דבריו מגיעים על רקע התופעה של הנוהגים לתת היתר לעצמם מבלי להיוועץ על כך עם מורה הוראה שיירד לפרטי מצבו הבריאותי של השואל.

בערב תשעה באב שחל בשבת כמו בשנה הנוכחית, יש להכין כבר בערב שבת את כל הדרוש לתשעה באב מטעם הכנה משבת לחול. כמו כן, אסור להסיר הפרוכת מארון הקודש עד מוצאי השבת.

עוד מוסיף אב''ד זידיטשוב כל המנהגים בשבת זו הם כבכל שבתות השנה אף בנוגע לאכילת בשר בסעודה מפסקת וכן לעניין זמירות שבת, שמותר.

לגבי לימוד תורה רוב הפוסקים מתירים אפילו לאחר חצות, אמנם מרן החזון איש זיע''א, היה מחמיר בשבת ערב תשעה באב ללמוד אחר חצות. "מכל מקום" מדגיש האב''ד, "צריך להיזהר שלא תהיה אבלות בפרהסיא".

כמו כן, אין אוכלים ביצה קשה מטובלת באפר כנהוג בערב תשעה באב, בשבת זו. כמו כן, מותר לקחת בשבת טבליות כמו ''קלי צום'' וכדומה להקלת הצום. אמנם עדיף ליטול את הטבליות הללו בערבוב במאכל.

התענית והאיסורים הנלווים אליה חלים מיד בשקיעת החמה של יום השבת, אמנם חובת חליצת נעלי העור חלה רק בצאת הכוכבים, והנוהגים כמנהג ר''ת ינהגו כך גם בשבת זו, מלבד אכילה ושתייה ורחיצה וסיכה שיש להפסיק בשקיעה. במוצאי השבת אומרים ''ברוך המבדיל'' וכו', חולצים נעלי שבת ולובשים בגדי חול.

האב''ד מוסיף כי הנוהג להתפלל ערבית במוצ''ש לפני צאת הכוכבים ינהג מנהג אבלות לאחר צאת הכוכבים וזאת מפני כבוד השבת. בתפילת מעריב של מוצ''ש אומרים ''אתה חוננתנו'', וזאת למרות שכבר אמרו ברוך המבדיל בין קודש לחול. וכמו כן יש להזהיר הנשים קודם עשיית מלאכה שיקפידו לומר ברוך המבדיל.

במוצאי השבת אומרים ברכת מאורי האש לאחר ערבית ויש נוהגים שרק השליח צבור מברך ומוציא את כולם. על בשמים לא מברכים, ורק במוצאי הצום עורכים הבדלה על הכוס.

אב''ד זידיטשוב, הגאון רבי דוד צבי שנייבלג שליט''א, ראש בד"ץ גלאט הכשרות מוסיף כי "חולה שאכל בתשעה באב יעשה הבדלה קודם לכן, וכמו כן אישה שאינה צמה וחייבת לאכול, יבדיל בעלה על הכוס והיא תשתה, ועדיף בחמר מדינה. ואם הבדיל על היין יתנו לילד קטן לשתות, ויש שאומרים כי האישה יכולה לשתות בלא הבדלה".

האב"ד אף התייחס למנהגים המקובלים במוצאי שבת ואמר כי המנהג לגבי בהדחת כלים משבת וקיפול הטלית של שבת להמתין עד לחצות היום בתשעה באב.

אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי