גלריה הילולת ה'בבא סאלי' והמקובל רבי יצחק כדורי

אמשה התקיים בבני ברק מעמד מרגש הילולת הבבא סאלי זיע"א והמקובל רבי יצחק כדורי זיע"א בקהילת "היכל מרן" רבנו יוסף קארו. את המשא המרכזי פתח כבוד המרא דאתרא,...

גלריה הילולת ה'בבא סאלי' והמקובל רבי יצחק כדורי  הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע הילולת הבבא סאלי זיע

שירים בהילולת ה'בבא סאלי' והמקובל רבי יצחק כדורי בקהילת היכל מרן

צילום: היכל מרן

אמשה התקיים בבני ברק מעמד מרגש הילולת הבבא סאלי זיע"א והמקובל רבי יצחק כדורי זיע"א בקהילת "היכל מרן" רבנו יוסף קארו.

את המשא המרכזי פתח כבוד המרא דאתרא, רבי ניסים מלכה, בסיום מסכת מגילה שנלמד בקהילה ע"י הדף היומי וסיפורים חיים מהבבא סאלי זיע"א. בערב נוכחו תלמידי הרב וכל אברכי הכוללים משכן שמעון שע"י הקהילה הקדושה.

נעימות מהילולת ה'בבא סאלי' והמקובל רבי יצחק כדורי בקהילת היכל מרן

צילום: היכל מרן

 הילולת הבבא סאלי זיע
אסור לכבס בערב שבת? הלכות שבת מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הצעת חוק: להחליש את הרבנות בבחירת הרב הראשי
שר התורה מזהיר: "מי יודע איזה צרות יגיעו מזה"
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג