בתי הדין הרבניים חושפים: קיימים 46 סרבני גט פעילים • צפו

מנהל לשכת בתיה"ד הרבניים: "בשנתיים האחרונות לא היה תקציב מדינה והיכולת שלנו לתפקד ירדה ב-50%"

בתי הדין הרבניים חושפים: קיימים 46 סרבני גט פעילים • צפו

ועדת החוקה קיימה היום (ד') דיון מעקב בעניין יישום חוק בתי דין רבניים. לפני כעשור, תיקנה הכנסת את החוק וקצבה מועדים לדיונים בצווי הגבלה. בין היתר נקבע בתיקון כי על בית הדין הרבני לתת מועד לסידור גט בתוך 45 יום ממתן פס"ד המצווה על גירושין וכי אם לא סודר הגט במועד שנקבע, יקיים ביה"ד, בתוך 45 יום מאותו מועד, דיון למתן צו הגבלה.

צו הגבלה יכול להינתן בין היתר כשלילת הזכות ליציאה מהארץ, שלילת הזכות להחזיק ברישיון נהיגה, הכרזה כלקוח מוגבל ועד שלילת גמלה ואף מאסר.

יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב (העבודה): "החוק קבע חובת דיווח מובנית אחת לשנה למשך חמש שנים ואנחנו רוצים לעמוד על שאלת הנתונים והצגתם וכיצד ניתן לעקוב אחריהם. מקריאת מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת ונייר ההכנה של הלשכה המשפטית עולה קושי גדול בחילוץ הנתונים וניתוחם. הסוגיה של שוויון מגדרי ושל מערכת היחסים המשפחתית יזכו לעדיפות כאן בוועדה ואני מקווה לשיתוף פעולה פורה עם בתיה"ד הרבניים".

עו"ד נועה ברודסקי לוי, מהייעוץ המשפטי לוועדה אמרה: "החוק נחקק במטרה לתת לבתיה"ד כלים שעומדים בקנה אחד עם ההלכה, לסנקציות על סרבני גט. החוק מסמיך לתת מגוון רחב של צווי הגבלה במטרה ללחוץ על הסרבן, זאת לאחר שביה"ד קבע שצריך לתת את הגט. בין היתר הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת יציאה מהארץ ועוד. החוק גם קובע מועדים במסגרתם צריכים בתי"הד לדון".

משה גורט מנהל לשכת בתיה"ד הרבניים אמר: "בשנתיים האחרונות לא היה תקציב מדינה והיכולת שלנו לתפקד ירדה ב-50% כך שהיכולת שלנו לפתח מערכות להפקת נתונים לא תוקצבה ובהתאם לכך לא ניתן היה להנפיק את כל הנתונים המבוקשים".

גורט הציג נתונים משלוש שנים 2020-2018 והבהיר כי הקורונה השפיעה על נתוני שנת 2020.

"כלל התיקים שנפתחו בבתיה"ד בתקופה זו עומד על 277,511, מתוכם 42,273 ( 15%) תיקים עבור גירושין. 30,667 תיקים מתוך אלו נפתחו עבור גירושין בהסכמה (73%) ו-11,606 (27%) נפתחו עבור תביעת גירושין. בסוף שנת 2018 מונו 24 דיינים, דבר שהגדיל את נפח פעילות ב- 24% וכך נסגרו הרבה תיקים שהיו במערכת. כמות הזמן שלוקח לגירושין בהסכמה או לא בהסכמה- קטנה", הוסיף.

עוד אמר: "כמות התיקים של תביעת הגירושין לא בהסכמה היא 1/3 ולוקח לטפל בתיק כזה קרוב ל-400 יום (שנה וחודש). לעומת זאת אישור הסכם גירושין מהווה כ-2/3 ולוקח לטפל בו עד– 104 ימים כך שהרצון להגיע כמה שיותר להסכמות לפי חוק הסדר התדיינויות, המיר את תביעות הגירושין לגירושין בהסכמה. הנתון של 400 ימים מדבר על אותם תיקים שנסגרו במהלך אותן 3 שנים. יש שם כאלו שנפתחו גם לפני 6 או 7 שנים, כך שייתכן ולקחו שנה ויתכן ולקחו 7 שנים".

עוד אמר: "נזרקים לחלל האוויר כל מיני מספרים על כמות סרבני הגט הפעילים. בהתאם להגדרה המשפטית- ברגע שנקבע תאריך לסידור גט ואדם לא הגיע לסידור גט- זה מספר המקרים של סרבנות גט. ב-2021- היו 25 מקרים של סרבנות גט. זאת מתוך סה"כ 46 סרבנים וסרבניות גט פעילים".

עוד הוסיף: "בין השנים 20-16 נפתחו 578 תיקים עבור צווי הגבלה. מבדיקת התיקים הללו נמצא שיש 9 תיקים שנפתחו פעמיים כנגד אחד מהצדדים כך שסה"כ כמות המוגבלים בין השנים 20-16 היו 569. מתוך 578 התיקים הללו 500 התגרשו )87%) וב- 78 תיקים )%13)הצדדים לא התגרשו. מתוך 78 התיקים שלא התגרשו, 35% (27 תיקים) נפתחו בשנת 2020".

הוא ביקש את עזרת הוועדה "בתהליך מול הבנקים ובנק ישראל לקידום הכלי שברגע שסרבן נכנס להגדרות יוכלו לסגור לו את החשבון. לצערנו זה תקוע כבר 4 שנים. המפקח על הבנקים לא מעורב ומבחינתנו מה שחמור הוא שהבנקים בכלל לא מכירים בפסה"ד הזה ולא מקיימים אותו".

בתי הדין הרבניים חושפים: קיימים 46 סרבני גט פעילים

דוברות הכנסת

משה גורט, מנהל לשכת בתיהיו''ר ועדת חוקה ח''כ קריב

לסיום אמר: "4 שנים אנחנו מול בנק ישראל ואיגוד הבנקים ואין שיתוף פעולה. הרבה פעמים פונים ישירות לבנק והבנק לא מכיר את התהליכים או את בתיה"ד בניגוד לעבודה מול בימ"ש. זו אחת הסנקציות הכי קשות, שקל ליישם והאפקטיביות שלה גדולה וזה יכול מאוד לשפר את הסיכויים למניעת סרבנות גט".

מיכל גולדשטיין סמנכ"לית בכירה לתפקידים מיוחדים בבתיה"ד הרבניים ציינה כי נעשית בדיקת עומק כדי להבין מדוע יש תיקי גט שמתמשכים הרבה זמן.

היו"ר ח"כ קריב תקף את בתי הדין: "גם הנתון של 104 ימים לטיפול בתיק של הסכם גירושין לא פשוט בעיניי. זו תקופה מורכבת בתא המשפחתי כשחלוקת הרכוש נעשית לרוב בסיום ההליך. אם התהליך בבימ"ש לענייני משפחה לוקח כמה שבועות, הכל צריך להתנהל גם פה יותר מהר".

עוד אמר: "אסור להצטמצם לתופעת סרבנות הגט הפורמאלית, אחרת מפספסים את הצדדים העיקריים של עינוי הדין. התפקיד שלנו הוא לוודא שאתם משתמשים בכל הכלים לתופעת סרבנות הגט הקשה ויש להעמיד לנגד עינינו את תופעת עיכובי הגט המכוונים. בניגוד לרוב מדינות העולם הדמוקרטיות, בישראל פירוק קשר הנישואין לא תלוי רק בצד אחד ולכן אנחנו עסוקים בשאלה האם יש מצב בו אזרחים ישראלים נדרשים לחיות בקשר זוגי שקצה בו נפשם".

"כרגע עיוות הדין הגדול ביותר הוא משך הזמן מפתיחת התיק ועד למתן החלטה לחיוב בגירושין. איך יכול להיות שיש כ-3000 תיקים הפתוחים יותר משנתיים ללא חיוב או אפילו המלצה. אתם סופרים רק את התיקים בהם ניתן גט לחיוב גירושין ואז המספרים קטנים. מ-587 תיקים שהופעלו בהם סנקציה, ב-500 זה עבד", הוסיף.

עוד הוסיף: "בתיה"ד הרבניים עשו מהלכים גדולים בטיפול באותן נשים מעונות דין. אבל אם הייתם מפעילים סנקציות מרגע שניתנה המלצה ולא מחיוב הגט המצב היה נראה אחרת. אין הבדל הלכתי בין השניים. זה שורש העניין ובו נתעסק עד לפתרון חקיקתי ופיקוחי עד שזה ייגמר".

ח"כ בני בגין (תקווה חדשה): "יש להיזהר ממצב הפוך בו העניינים הכלכליים מוסדרים במהירות, אך לא תמיד הולמים את רצונה של האישה. בין הדברים שעשיתי בחיי הוא להיות טוען רבני וכך השגתי גט לאישה".

עו"ד רפי רכס, עוזר ראשי ליועמ"ש בתי הדין הרבניים: "בידוד כיום, מה שהיה נקרא צינוק, ניתן רק לאחר 30 יום לפי חוק ויש מקרים שזה זמן שהסרבן כבר מסתגל לחומות הכלא ולסביבה שלו. אביא דוגמה מדהימה- אדם שבטעות הוכנס ישר לבידוד ביום חמישי ובראשון כבר נתן גט. אין ספק שהמכה הזו עדיפה באותם מקרים קשים".

עוד אמר: "ההליך הפלילי קיים ורק צריך שהמשטרה תעבוד יותר מהר בעניין ההסגרה. השיניים של בתיה"ד הרבניים חדות. עו"ד ממליצים מאוד לסרבנים לא להגיע למצב של הסנקציות ורבים בורחים לחו"ל וכאן נדרשת עבודה הדוקה יותר בתחום ההסגרה".

עו"ד מאור אלבק מהמחלקה המשפטית ב'מבוי סתום': "בפילוחי עבר לסיבות לעיכוב תיק נטען שחזרו לשלום בית או שהצדדים התייאשו ויש לעשות בדק בית בנושא. צריך להיזהר ולערוך בדיקה עניינית של אנשים המעוניינים להתגרש ולא מצליחים. אנחנו עוסקות בתיקים קשים במיוחד, פלח מאוד קטן מה-3000, של כמה עשרות".

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה): "התקיימו מספר דיוני מעקב וזה טוב כל עוד הדיון מקצועי וענייני. התרשמתי שלא הייתה התחמקות ממתן הנתונים שהם טובים לדימוי של בתיה"ד. חשוב לקבל את נתוני הדיונים במסלולי רכוש וילדים. זו אינדיקציה חשובה שבה עלול להיות עינוי דין. חשוב לדעת כמה זמן לוקח לזוגו הליכי גירושין שלא בביה"ד".

היו"ר ח"כ קריב סיכם את הדיון: "אני והרב מקלב מגיעים מתפיסות עולם שונות לגבי דיני המשפחה, הגירושין והנישואין בישראל אך אין לנו מחלוקת שכל עוד החוק הקיים מפקיד את הסמכות בידי בתיה"ד הרבניים יש לוודא שיהיו שם כמה שפחות עינויי דין. אין ספק שחלק מהדברים קשורים למדיניות אבל לא הכל. אבקש קבלת נתונים מסודרת ונקבע דיון המשך".

מנהל לשכת בתי הדין בדיון בוועדת החוקה
לראשונה מיום הקמת היישוב: המועצה המקומית שיפצה אולמות לימוד ושמחה
ירושלים: אירוע שריפה בבניין מגוררים בשכונת סנהדריה
"חזרנו 30 שנה אחורה": מסכמים שלוש שנים לסגירת שדה דב
כביש 90 ישודרג בסכום כולל של 410 מיליון
עוקץ כרטיסי המתנות: כך נעקצו עשרות אלפי שקלים
חריג: המפכ"ל נפגש עם מנהיג הפלג החרדי הקיצוני
יום המודעות לחטיפת ילדי תימן: לאן הלכו הילדים?
רגע לפני שנשרף כליל: חולץ ספר התורה מבית הכנסת
אושר: הפקחים יתנו יותר דוח''ות לכלי רכב דו-גלגליים
תופעת הצ'יינג'ים הלא-חוקיים: "מנצלים את המשבר הכלכלי"