טור דעה: כיצד נזיל דמעה על חורבן בית המקדש?

מספר התבוננויות עמוקות, מדוע איננו מרגישים את צער השכינה? וכיצד נרגיש אותה?

טור דעה: כיצד נזיל דמעה על חורבן בית המקדש? בכי הקינות מרן ראש הישיבה הגרהאדמומרן ראש הישיבה הגר

כיצד להרגיש את צער השכינה?
יש לדעת כי החיסרון בבית המקדש אינו חיסרון מצד ה'. החיסרון הוא אצלנו. ה' מושלם בתכלית השלמות ואינו זקוק לשום דבר. אז למה צריך בית מקדש? הסיבה האמתית היא: בשבילנו. כדי להבין זאת, אנו צריכים להקדים את מטרת המקדש.

מטרת המקדש:
במילים פשוטות, מעבר לכל העומק הטמון בו. בית המקדש הוא המקום, בו מלך העולם, שברא את כל היצורים כולם, מתגלה בתוך גשמיות העולם הזה המלא חטאים ועוונות.

בית המקדש הינו המקום בו מתאפשר לנו להתקשר אל הקדוש ברוך הוא ולחוש את קרבתו. כלומר בית המקדש הינו ביטוי של מציאות מושלמת בה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם.

עולם הגאולה:
דמיינו לעצמכם עולם רגוע, בלי דאגות פרנסה, שלום בית, קורונה, מלחמות, חרדות, מחלוקות, שנאה ועוד. עולם בו שוררת אהבה עצומה בין כל הבריות, כל אחד מכבד את השני, נותן לו זכות קדימה בכביש, לא עוקף בתור, לא נועץ מבט שופט אלא פשוט אוהב ושמח לראות את היהודי השני.

כיום אנו עדים לשסע הגדול שקורע אותנו מבפנים: חלוקה לפי עדות, חסידות, השקפה, ועוד. אנחנו שוכחים שאנו עם אחד שהיה מפוזר בין העמים וכעת מתקבץ לנדחיו באדמת הקודש. וכי משנה לה' באיזה גוף אתה נמצא? ואולי בגלגול הקודם הייתה בעדה שונה?

וכי אנו רוצים שיישאר המצב עם הפירודים כפי שהיה עד היום? על זה אנו מצטערים: כל הפירוד והריחוק שיש כיום בינינו לבין חברינו. כפי שאנו יכולים לראות כעת שאנו רחוקים פיזית 2 מטר אחד מהשני...

כל יהודי הוא חלק מהשכינה:
יש לדעת כי כל אחד מאתנו הוא חלק מהשכינה הקדושה. וכאשר השכינה רוצה שנרגיש בצערה, היא שולחת לנו ל''ע את הצער בחיים: פרנסה, זיווג, נחת מהילדים מגפה ועוד. כאשר שורש כל החסרונות הללו הינן בשכינה. ולכן כאשר נתפלל על חיסרון השכינה ממילא יתמלא החיסרון אצלנו. וכך אנו יכולים לחוש ולהזדהות יותר עם צער השכינה. ולבכות על הצער שיש לנו, שמקורו בשכינה.

יהי רצון שלא נדע עוד צער. ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו!

טור דעה: מה קורה כשמתחנפים לרשעים?
לא יזכר ולא יפקד: "בין הזמנים" במקורות של חז"ל
ההנהגה - הנהגת הדור והקהילה החרדית בארץ ישראל
גלרייה בלעדית • הכינרת ירדה במספר המטיילים • כהוראת גדולי הדור
תיעוד וגלריה: ליל ט"ו באב בכותל המערבי
בין הזמנים: אבא מול בחור ישיבה (דעה)
'תשעה באב – עבר' אך החורבן ממשיך לא רק מ'היהודים הבאים' גם מכמה 'יהודים הנמצאים'
זעקת הגרב"ש דויטש: "כשנצא מזה, יצטרכו לבנות את עולם התורה כמעט כמו אחרי השואה"
"סעודה מפסקת" של הלכות לקראת תשעה באב
דיון בכנסת: פיקוח על החינוך החרדי, ח"כ פינדרוס: "מנסים לכפות על החרדים"