א סאדיגורה שבת אין ויליאמסבורג: המונים בטיש ס"ג • תיעוד

בשבת האחרונה שהה האדמו"ר מסאדיגורה בשכונת ויליאמסבורג שבניו יורק. את תפילות וסעודות השבת ערך במסגרת מצומצמת של חסידים ומקורבים, בבית אחד מהנגידים בשכונה

א סאדיגורה שבת אין ויליאמסבורג: המונים בטיש ס"ג • תיעוד האדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמו

מסע הקודש לניו יורק: בשבת האחרונה שהה כבו"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א בשכונת ויליאמסבורג שבניו יורק. את תפילות וסעודות השבת ערך במסגרת מצומצמת של חסידים ומקורבים, בבית אחד מהנגידים בשכונה.


רגעי השיא של השבת ההיסטורית נרשמו בטיש סעודה שלישית אותו ערך הרבי ב"באיאן קלויז" לאור בקשת משלחת ראשי ורבני הקהילה שליט"א שהגיעו להזמינו בערב שבת. בטיש השתתפו המוני חסידי באיאן ורבים מתושבי האיזור אשר באו להסתופף בצל רבינו ולשמוע דברי אלוקים חיים.

את דברות הקודש בס"ג פתח הרבי במילים "ברשות כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א", כשהוא מציין בפני החסידים את המסירות והדאגה האישית של הרבי מבאיאן בכל תקופת חוליו של אביו הרבי העטרת ישראל זיע"א, זאת כחלק מהאחווה וההערכה הקיימת במשך כל השנים בין אדמו"רי בית רוזי'ן.


לאחר תפילת מעריב ברב עם נערך מעמד הבדלה בביהמ"ד, כשלאחמ"כ הציבור הגדול עבר להתברך במשך דקות ארוכות. בסיום המעמד נשא הרבי שיחת קודש מיוחדת בפני א באיאנע חבורה, לבקשת ראשי החבורות, שם הרחיב על דרך הלימוד ועיצוב שנות הבחרות לכל החיים, כשגם בהזדמנות זו פתח הרבי והאריך בדיבורו על הזכייה של כלל חסידי באיאן להסתופף בצל רבם הקודש, המתמסר לכל אחד ואחד באהבת ישראל עד אין קץ, ודואג לכל מחסורם בגו"ר.


שעה קלה לפני כניסת השבת הגיע הרבי למעמד כתיבת אות בספר תורה, במעונו של הנגיד הנכבד ר' יואלי לנדא, המתעתד להכניסו בקרוב בס"ד. לאחר כתיבת האות דיבר הרבי על גדולת המצווה של כתיבת ספר תורה והזכות בהכנסת הס"ת לבית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה.


במהלך השבת ציינו חסידים מקומיים בהתרגשות כי זוהי שבת היסטורית, שכן זה למעלה מיובל שנים שלא שבת בויליאמסבורג אדמו"ר לבית סאדיגורה רוז'ין, וכעת הם זוכים לארח בקרבם לראשונה את הרבי שליט"א, ביקור אותו ינצרו לעד.

בבי"כ המאולתר: גפני בסיור בשכונת גני איילון באחיסמך - לוד
כיצד מגרשים אישה שאיבדה את צלילות דעתה? • דף היומי
האדמו"ר מאמשינוב בשמחת השבע ברכות עם האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו