מנין לומדים שיש להוסיף תוספת שבת? • דף היומי

איזו מהלכות שמיטה נוהגת דוקא בשנה השישית? ומהי מעלת האכילה בערב יום הכיפורים? • הדף היומי מסכת ראש השנה דף ט

מנין לומדים שיש להוסיף תוספת שבת? • דף היומי

הדף היומי מסכת ראש השנה דף ט

הדף היומי מסכת תענית דף כג
הרב מיכאל לסרי למה אני לא שם מסכה
הרב מיכאל לסרי - נר שביעי של חנוכה
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש מקץ תשפ"ב
תחרות בין הילדים? • צפו
הדף היומי מסכת תענית דף כב
הרב מיכאל לסרי - לבחור נכון
האדמו"ר מאשלג הדליק את המנורה במערת המכפלה • גלריה
פנינה יקרה: האור הגדול של חנוכה מסוגל להפוך רשע לצדיק!
גם אתה קבלת רמז משמים? • צפו